Can, Could, May, Might, Konu Anlatımı, Örnek Cümleler


Bu konu anlatımında modal ifadeler can, could, may ve might hakkında bilgi ve örnek cümleler yer almaktadır.

MAY, COULD, MIGHT (OLASILIK BİLDİRME)

May, could ve might kipleri tahminde bulunurken veya ihtimal bildirirken kullanılır. Aşağıda may, could ve might ile ilgili örnek cümleleri inceleyiniz.

New York city museum may open in April.
(Newyork şehir müzesi Nisan’da açılabilir.)

The private library could close as the institution faces budgetary woes.
(Özel kütüphane, enstitü bütçe sorunları yaşadığı için kapatılabilir.)

Oliver might lose his job because he argued with a customer.
(Oliver, bir müşteri ile tartıştığı için işini kaybedebilir.)

Southern California may see rain in coming days.
(Güney Kaliforniya önümüzdeki günlerde yağmur görebilir.)

You could wait for weeks to get a response.
(Cevap almak için haftalarca bekleyebilirsiniz.)

She might stay at hotel if she doesn’t have any acquaintance there.
(Orada hiç tanıdığı yoksa, otelde kalabilir.)

Tüm örnek cümlelerde may, could be might ihtimal (olasılık) bildirmektedir. Ancak may, could ve might sadece ihtimal bildirmek için kullanılmaz. Başka kullanım alanları da vardır. Aşağıda can, could, may, might ile ilgili ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

CAN (YETENEK, İZİN VERME, RİCA, OLASILIK)

1. Can, bir eylemi yapabilme kabiliyetini ifade etmek için kullanılır. Can‘in bu kullanımıyla ilgili aşağıdaki örnek cümleleri inceleyiniz.

I can speak English. (Ben İngilizce konuşabilirim.)
He can drive a car. (O araba sürebilir.)
She can cook meal. (O yemek pişirebilir.)

2. Bir eylemi yapmaya izinli olma durumu can (be allowed to) ile ifade edilebilir.

I can drive her car because she allows me.
(Onun arabasını sürebilirim çünkü bana izin veriyor.)

3. Birine izin verirken can kullanılabilir.

You can play computer games if you do your homework.
(Ödevini yaparsan bilgisayar oyunu oynayabilirsin.)

You can drink my coffee and read my newspapers then.
(O halde kahvemi içebilir ve gazetelerimi okuyabilirsin.)

4. Ricada bulunmak için can kullanılabilir. Ancak can daha samimi ortamlarda izin isterken kullanılır. Resmi ortamlarda could tercih edilmelidir.

Can you pick me up from the airport?
(Beni hava alanından alabilir misin?)

Can you open the window?
(Pencereyi açar mısın?)

Can you wait for a minute?
(Bir dakika bekler misin?)

Can I borrow your dictionary?
(Sözlüğünü ödünç alabilir miyim?)

CAN’T 

Can’t olumsuz bir ifade olup, yapılması imkansız olan veya yapılamayan eylemleri ifade etmek için kullanılabilir.

I can’t give you my car because it is broken.
(Sana arabamı veremem çünkü bozuk.)

She can’t swim. (O yüzemez.)

He can’t speak English. (O, İngilizce konuşamaz.)

Çok güçlü bir olasılık bildirirken genellikle can’t kullanılır.

Sam: She seems to be hungry. (O aç görünüyor.)
Stella: She can’t be hungry. She has just eaten a whole pizza and drunk two bottles of fizzy drinks. (O aç olamaz “imkansız”! Bir tam pizza yedi ve iki şişe gazoz içti.)

Can ve can’t ile ilgili daha kapsamlı konu anlatımı için bağlantıya tıklayın: Can & Can’t Konu Anlatımı

COULD (GEÇMİŞ YETENEKLER, RİCA, OLASILIK)

1. Geçmiş yeteneklerden bahsederken could kullanılabilir.

When I was in my twenties, I could run ten kilometers. (20’li yaşlarımda on kilometre koşabiliyordum.)

He could speak ten languages in his thirties. (Otuzlu yaşlarında on dil konuşabiliyordu.)

COULD / WAS ABLE TO ARASINDAKİ FARK

Geçmişte belirli bir anda gerçekleşen tek seferlik bir beceriyi ifade etmek için could kullanılamaz, was/were able to kullanılır:

YANLIŞ: She could lift the package by herself. (O, paketi kendi başına kaldırabildi.)
DOĞRU: She was able to lift the package by herself. (O, paketi kendi başına kaldırabildi.)

Ancak geçmişte belirli bir anda gerçekleştirilemeyen (başarısız) bir eylem hem couldn’t hem de was/were not able to ile ifade edilebilir:

DOĞRU: She couldn’t lift the package by herself. (O, paketi kendi başına kaldıramadı.)
DOĞRU: She wasn’t able to lift the package by herself. (O, paketi kendi başına kaldıramadı.)

2. Daha resmi bir ortamda ricada bulunurken could kullanılabilir.

Could I borrow your pen?
(Kaleminizi ödünç alabilir miyim?)

Could you help me?
(Bana yardım edebilir misiniz?)

3. Olasılık bildirirken could kullanılır. Couldn’t ise güçlü bir olasılık bildirir ve “… olamaz” veya “…imkansız” anlamını veren olumsuz bir yapıdır.

He could be at home now. (O, şuan evde olabilir.)

He could be ill. (O, hasta olabilir.)

She couldn’t be hungry. (Aç olması imkansız.)

She couldn’t be at home now. (O şuan evde olamaz, imkansız.)

Could ve couldn’t ile ilgili daha kapsamlı bir konu anlatımı için bağlantıya tıklayın: Could & Couldn’t Konu Anlatımı

MAY (İZİN İSTEME/VERME, OLASILIK)

1. Özellikle resmi ortamlarda izin isterken may kullanılır.

May I borrow your pen?
(Kaleminizi ödünç alabilir miyim?)

May I take some paper?
(Kağıt alabilir miyim?)

2. İzin verirken may kullanılabilir.

You may leave the office when you finish your task.
(Görevinizi bitirdiğinizde ofisten ayrılabilirsiniz.)

You may bring your own pillow and blanket.
(Kendi yastığınızı ve battaniyenizi getirebilirsiniz.)

3. Olasılık bildirirken may kullanılabilir.

Sandra may get upset if you don’t tell her the case.
(Olayı Sandra’ya anlatmazsan üzülebilir.)

MIGHT (OLASILIK, RİCA, ÖNERİ)

1. Could ve may gibi might da olasılık bildirmek için kullanılır.

She might be sleeping now because she went home late.
(O, şuan uyuyor olmalı çünkü eve geç gitti.)

He might go home by bus because his car is broken.
(Arabası bozuk olduğu için eve otobüs ile gidebilir.)

2. Ricada bulunurken might kullanılabilir.

Might I have something to drink?
(İçecek bir şey alabilir miyim?)

3. Bir kimseye öneride bulunurken might kullanılabilir.

You might try this one. (Bunu deneyebilirsin.)

You might try another hotel instead of this one.
(Bunun yerine başka bir oteli deneyebilirsiniz.)

You might stay at a traditional hotel when you first arrive.
(İlk vardığınızda geleneksel bir otelde kalabilirsiniz.)

3 Comments on Can, Could, May, Might, Konu Anlatımı, Örnek Cümleler

  1. iyi güzel ama tam olarak ihtiyacım olan cumleler yok ya 🙁

  2. iyi güzelde tam olarak işime yarayan cümleler yok ya

  3. Could ve allow berBer kullanılır mı

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: