Present Continuous Tense Konu Anlatımı


Bu konu anlatımında Present continuous tense ele alınacaktır. Present continuous tense, şimdiki zamanın İngilizcedeki karşılığıdır. Present continuous tense, genellikle konuşma anında geçen eylemleri ifade etmek için kullanılır. 

CÜMLE YAPISI 

Olumlu Cümle:

Şimdiki zamanda olumlu cümle yapısı oldukça basittir. Öznenin durumuna göre yardımcı fiil getirilir. Fiillere ise -ing takısı eklenir.

* Cümlenin öznesi I (ben) ise yardımcı fiil olarak am veya ‘m getirilir. Fiil -ing takısı alır.

I‘m eating dinner. (Akşam yemeği yiyorum.)

Cümlenin öznesi he, she, it ise yardımcı fiil olarak is veya ‘s getirilir. Fiil -ing takısı alır.

She is cleaning the house at the moment. (O, şuan evi temizliyor.)
Deniz is studying English in her room. (Deniz, odasında İngilizce çalışıyor.)

* Cümlenin öznesi we, you, they ise yardımcı fiil olarak are veya ‘re getirilir. Fiil -ing takısı alır.

We are reading a passage about Atatürk now. (Biz şuanda Atatürk hakkında bir metin okuyoruz.)

present-continuous-olumlu
Olumsuz Cümle: 

Cümleyi olumsuz hale getirmek için yardımcı fiile “not” eki getirilir.

I am not reading newspapers these days. (Şu günlerde gazete okumuyorum.)
He is not doing homework in his room now. (O, şuan odasında ödevini yapmıyor.)

* Yardımcı fiil ile olumsuzluk eki birleştiğinde isn’t veya aren’t kullanılır.

She isn’t coming to cinema with us. (O sinemaya bizimle gelmiyor.)
We aren’t watching that movie. (Biz şu filmi izlemiyoruz.)

present-continuous-olumsuz
Soru Cümlesi: 

Soru cümlesinde özneden önce am, is, are kullanılır.

Are you working at this restaurant? (Sen bu restoranda mı çalışıyorsun?)
Yes, I am. / No, I am not.

What are you doing now? (Şu an ne yapıyorsun?)

Where is Çetin going tonight? (Çetin bu gece nereye gidiyor?)

present-continuous-soru

Soru zarfları (what, when, how gibi) yardımcı fiilden önce getirilir.

present-continuous-soru-zarfi
KULLANIM VE ZARFLAR

1. Present Continuous Tense, şuan gerçekleşen eylemleri anlatmak için kullanılır. 

Şuan gerçekleşen eylemleri ifade ederken şu zarflar kullanılabilir: now, at the moment, at present, at the present time, currently gibi…

The baby is sleeping now. (Bebek şuan uyuyor.)

2. Geçici durumları ifade etmek için Present Continuous Tense kullanılabilir.

Geçici durumlardan söz ederken at the moment (şimdilik, şuan), these days (bu günlerde), for a few days (bir kaç gündür) gibi zarflar kullanılabilir.

I’m staying at the hotel for a few days. (Bir kaç gündür otelde kalıyorum.)
She’s studying English these days. (Şu günlerde İngilizce çalışıyor.)

3. Şuan veya sürekli gerçekleşen, sinir bozucu durumları ifade etmek için always, forever veya constantly gibi zarflar birlikte Present Continuous Tense kullanılabilir. 

The baby is constantly crying. That irritates me. (Bebek sürekli ağlıyor. Bu asabımı bozuyor.)
You’re always coming to class late. (Sen, derse her zaman geç kalıyorsun.)

4. Gelecekle ilgili eylemlerden bahsederken tonight (bu gece), later, this week (bu hafta), this month, next week (gelecek hafta) gibi zarflarla birlikte Present Continuous Tense kullanılabilir. 

I’m visiting my granddad this weekend. (Bu hafta sonu dedemi ziyaret ediyorum.)
We are having a party tonight. (Bu gece parti yapıyoruz.)

5. Hareketlilik bildirmeyen (nonprogressive) fiiller, diğer bir ifadeyle stative verbs (durum fiilleri), present continuous tense (şimdiki zaman) ile kullanılmaz. 

Bu fiillerden bazıları şunlardır: understand, want, like, love, hate, dislike, believe, prefer, forget, detest, dislike gibi…

Bu fiiller hareket bildirmeye müsait olmadığı için present simple tense (geniş zaman) ile kullanılmalıdır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi present simple & present continuous arasındaki farklar adlı konu anlatımında ayrıntılı anlatılacaktır.

Present Continuous Tense (İngilizce Şimdiki Zaman) konusuyla ilgili örnek cümleler için aşağıdaki sayfayı ziyaret ediniz:

Present Continuous Tense Örnek Cümleler

Bu konuyla ilgili alıştırma ve testleri çözdünüz mü?

Present Continuous Tense Alıştırma Etkinliği

Present Simple & Present Continuous Konu Testi 1

Present Simple & Present Continuous Konu Testi 2

Present Simple & Present Continuous Konu Testi 3 

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: