Present Simple Present Continuous Arasındaki Farklar Nelerdir?


Bu konu anlatımında present simple (geniş zaman) ve present continuous (şimdiki zaman) arasındaki farklar verilmekte ve bu iki tense nasıl ayırt edilir sorusu cevaplanmaktadır. Bu konuyu işlemeden önce present simple tense ve present continuous tense cümle yapılarını kavramış olmanız gerekir.

Present simple ve present continuous ile kullanılan zarfların genel bir listesi aşağıda verilmiştir.

 present simple present continuous arasındaki farklar nelerdir

1. Simple present tense (geniş zaman), belirli bir sıklıkta gerçekleşen eylemleri, alışkanlıkları, rutinleri ve genel etkinlikleri ifade etmek için kullanılır. 

I usually get up at six o’clock. (Ben genellikle saat altıda kalkarım.)
She drinks coffee every day. (O her gün kahve içer.)
It usually rains in Rize. (Rize’de çoğunlukla yağmur yağar.)

2. Present continuous tense (şimdiki zaman), konuşma sırasında gerçekleşen eylemleri ifade etmek için kullanılır. 

Be quiet! The baby is sleeping. (Sessiz ol! Bebek uyuyor.)
Listen! Someone is knocking the door. (Dinle! Birisi kapıya vuruyor.)
Right now, he is going to house. (An itibariyle o eve gidiyor.)

3. Present simple tense (geniş zaman) ile genellikle sıklık zarfları kullanılır.

Sıklık zarfları: always (daima, her zaman), generally (genellikle), often (sık sık), usually (çoğunlukla), sometimes (bazen), occasionally (ara sıra), seldom, rarely (nadiren, seyrek), hardly ever (neredeyse hiç), never (asla)

I usually have breakfast at 7. (Ben çoğunlukla saat yedide kahvaltı yaparım.)
He occasionally visits me. (O ara sıra beni ziyaret eder.)
They rarely listen to radio. (Onlar nadiren radyo dinler.)

4. Present continuous tense (şimdiki zaman) ile kullanılan zarflar: 

Now (şimdi), right now, just now, at the moment, at present gibi konuşma anını belirten zarflar… 

I’m watching funny videos at the moment. (Şuan komik videolar izliyorum.)
She’s doing homework in her room now. (O, şuan odasında ödev yapıyor.)

Ünlem içeren ifadelerin ardından bazen şimdiki zaman cümleler kullanılabilir: 

Look! Someone is coming towards here. (Bak! Birisi buraya doğru geliyor.)
Be silent! The baby is sleeping. (Sessiz olun! Bebek uyuyor.)
Follow me! We are going to the post office. (Beni takip et! Postaneye gidiyoruz.)

 5. Present simple tense (geniş zaman) ile kullanılan diğer zaman zarfları: 

Every day (her gün), every week (her hafta), every year (her yıl), at weekends (haftasonları), on weekdays (haftaiçi günler), in the mornings (sabahları), in the evenings (akşamları), on Sundays (Pazar günleri)… 

I study English every day. (Ben her gün İngilizce çalışırım.)
He goes to cinema at weekends. (O hafta sonları sinemaya gider.)

Ayrıca bir eylemin ne kadar sıklıkla yapıldığını sormak için how often (ne sıklıkta) soru kelimesi kullanılır. Cevap olarak da once a day(günde bir kez), once a week(haftada bir kez), twice a day(günde iki kere), twice a week(haftada iki kere), three times a month(ayda üç kere) gibi ifadeler kullanılır.

How often do you brush your teeth? (Dişlerini ne sıklıkta fırçalarsın?)
Twice a day. (Günde iki kez.)

6. Present continuous (şimdiki zaman) ile kullanılan diğer zaman zarfları: 

Today (bugün), tonight (bu gece), this morning (bu sabah), this friday (bu cuma), this week (bu hafta), this year (bu yıl) gibi… 

We are studying English today. (Biz bugün İngilizce çalışıyoruz.)
They are throwing a party tonight. (Onlar bu gece parti düzenliyor.)
He is going to England this summer. (O bu yaz İngiltere’ye gidiyor.)

7. Present simple (geniş zaman), gelecekle ilgili uçak, otobüs, tren tarifelerinden bahsederken veya çeşitli etkinlikeri içeren bir programdan veya ders programından bahsederken kullanılabilir. 

The first lesson starts at eight. (İlk ders sekizde başlar.)
The train arrives in the station at five. (Tren istasyona beşte varır.)

8. Present continuous (şimdiki zaman), gelecekle ilgili kesinleşmiş planlardan bahsederken kullanılır: 

I’m playing football with my friends on Sunday. (Cuma günü arkadaşlarımla futbol oynuyorum.)
I bought the tickets. We are going to London tomorrow. (Biletleri aldım. Yarın Londra’ya gidiyoruz.)

9. Present simple (geniş zaman), kitaplarda, sahne oyunlarında veya filmlerde gerçekleşen olayları aktarırken kullanılabilir. 

At the end of the film, John gets married to Mary. (Filmin sonunda John, Mary ile evlenir.)

10. Present continuous (şimdiki zaman), fotoğraflardaki kişilerin yaptıkları eylemleri ifade ederken kullanılabilir. 

In this photo, my father is washing the car. (Bu fotoğrafta babam arabayı yıkıyor.)

DURUM FİİLLERİ (STATIVE VERBS) 

Hareket bildirmeyen (nonprogressive verbs) fiillere aynı zamanda stative verbs (durum fiilleri) de denir. Bu fiiller genellikle duygu ve düşünce bildirir. Dolayısıyla bir kaç istisna dışında şimdiki zamanla kullanılmaz. Present simple (geniş zaman) ile kullandığımız başlıca durum fiilleri şunlardır.

want (istemek), need (ihtiyacı olmak), understand (anlamak), know (bilmek), think (düşünmek), like (sevmek), dislike (sevmemek), hate (nefret etmek), detest (nefret etmek, tiksinmek), have (sahip olmak), enjoy (sevmek), feel, hear, see, smell, taste, touch, belong, cost, fit, mean, suit, believe, wish, hope, prefer, regret gibi… Bu fiiller present continuous (şimdiki zaman) ile kullanılmaz; present simple (geniş zaman) ile kullanılır.

I want to go to cinema. (Sinemaya gitmek istiyorum.)
I like fruits and vegetables. (Meyve ve sebzeleri severim.)

Yukarıda verilen durum fiillerinden bazıları istisna olarak present continuous tense ile kullanılabilir. Örneğin have fiili sahip olmak anlamında kullanılmıyorsa (have breakfast gibi), şimdiki zaman ile kullanılabilmektedir.

I’m having cheese and bread for breakfast this morning. (Bu sabah kahvaltı için peynir ve ekmek yiyorum.)

Benzer şekilde enjoy fiili sevmek anlamında değil de eğlenmek veya tadını çıkarmak anlamında kullanılırsa cümlenin zamanı şimdiki zaman yapılabilir.

They are enjoying the party tonight. (Bu gece partinin tadını çıkarıyorlar.)

Tüm durum fiillerinde olmasa da bazı durum fiillerinde bunun gibi istisnalar mevcuttur. Bu konuyu bilahare daha kapsamlı anlatmayı düşünüyorum.

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: