Relative Clause Kısaltma (Reduction)


Bu konu anlatımında Relative Clause (veya Adjective Clause) olarak tanımlanan cümleciklerin kısaltması (Reduction of relative clauses) ele alınmaktadır. Relative clause cümleler aşağıdaki şekilde kısaltıldığında (reduction yapıldığında) cümlenin anlamında bir değişiklik veya daralma olmaz.

1. İsim cümlelerinde who, which, that ve yardımcı fiiller (am, is, are, was, were) kaldırılarak relative clause kısaltması yapılabilir.

Ali, who is a successful student, will visit you tomorrow.
Ali, a successful student, will visit you tomorrow.

The books, which are on the desk, are mine.
The books on the desk are mine.

2. Etken(active voice) cümlelerde relative clause kısaltma yapmak için who, which, that kaldırılır. Cümlede yardımcı fiiller (am, is, are, was, were) varsa düşürülür ve temel fiile -ing takısı getirilerek kısaltma yapılır.

Present Simple Tense

That is our neighbour who makes noise.
That is our neighbour making noise.
(Şu gürültü yapan komşumuz.)

The students who come to class late will be penalized..
The students coming to class late will be penalized.
(Derse geç gelen öğrenciler cezalandırılacaktır.)

Present Continuous Tense

Do you know the man who is sitting next to Ömer?
Do you know the man sitting next to Ömer?
(Ömer’in yanında oturan adamı tanıyor musun?)

The woman who is talking to your sister is my aunt.
The woman talking to your sister is my aunt.
(Kız kardeşinle konuşan kadın benim halamdır.)

Past Simple Tense

The students who attended the course passed the exam easily.
The students attending the course passed the exam easily.
(Kursa katılan öğrenciler sınavı daha kolay geçtiler.)

Past Continuous Tense

The dogs which were barking last night have attacked a child today.
The dogs barking last night have attacked a child today.
(Dün gece havlayan köpekler bugün bir çocuğa saldırdı.)

The bus which were taking children to school bumped into a tree.
The bus taking children to school bumped into a tree.
(Çocukları okula taşıyan otobüs bir ağaca tosladı.)

Future Simple

Future simple (will)’in relative clause ile kullanımında kısaltma yapılırken genellikle who, which, that ve will düşürülür ve fiile -ing takısı eklenir.

We have a few older players that will retire soon.
We have a few older players retiring soon.
(Yakında emekli olacak birkaç yaşlı oyuncumuz var.)

3. Present Perfect Tense, Past Perfect Tense ve Past Simple Tense‘in Relative clause kısaltmasında who, which ve that düşer, yardımcı fiil olarak having kullanılır ve fiil üçüncü haliyle verilir. Bu şekilde kullanılmasının sebebi eylemin daha önce yapıldığını vurgulamaktır.

Present Perfect Tense

The student who has asked the question is very clever.
The student having asked the question is very clever.
(Soruyu soran öğrenci çok zeki.)

The kids who have broken the window are too naughty.
The kids having broken the window are too naughty.
(Pencereyi kıran çocuklar çok yaramaz.)

Past Simple Tense
Relative clause’un bulunduğu kısımda ifade edilen eylem daha önce yapıldıysa veya ana tümce ile sıfat cümleciği arasında zaman farkı varsa, “having done(V3)” formülü kullanılabilir. Kısaltmayla ilgili aşağıdaki örneği inceleyiniz.

The students who attended institutions outside Turkey previously have to enter equivalency exam.
The students having attended institutions outside Turkey previously have to enter equivalency exam.
(Daha önce Türkiye dışındaki enstitülere devam eden öğrenciler denklik sınavına girmek zorundadır.)

Past simple tense’in kısaltması, who, which ve that düşürülüp fiile sadece -ing takısı getirilerek de yapılabilir. Ancak bu şekilde yapılacaksa cümlenin bütününde zaman farkının olmamasına dikkat edilmelidir.

The students who wanted to join the course had to pay 300 dollars monthly.
The students wanting to join the course had to pay 300 dollars monthly.
(Kursa katılmak isteyen öğrenciler aylık 300 dolar ödemek zorundaydı.)

Past Perfect Tense
Past perfect tense’in relative clause cümlelerde kısaltılmasında da yine aynı formül “having done(V3)” kullanılır.

The waiters who had worked for more than six hours were very exhausted.
The waiters having worked for more than six hours were very exhausted.
(Altı saatten fazla süre çalışmış olan garsonlar çok yorgundu.)

4. Edilgen (passive voice) cümlelerde, who, which, that ve yardımcı fiil düşürülür, fiil 3. haliyle kullanılır. Relative clause passive voice cümlelerin kısaltılmasıyla ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Past Simple Tense (Passive)

The video which was published on Youtube by Alex was awesome.
The video posted on Youtube by Alex was awesome.
(Alex tarafından Youtube’a yüklenen video mükemmeldi.)

The novel that was written by Henry sold out in two weeks.
The novel written by Henry sold out in two weeks.
(Henry tarafından yazılan roman iki haftada yok sattı.)

Present Simple Tense (Passive)

The materials that is used in the lessons are of good quality.
The materials used in the lessons are of good quality.
(Derslerde kullanılan materyaller iyi kalitedir.)

Present Perfect Tense (Passive)
Present perfect tense’i, aşağıdaki gibi kısaltmak mümkündür.

The student who has just been enrolled in our school is very intelligent.
The student having just been enrolled in our school is very intelligent.
(Okulumuza kaydı yeni yapılan öğrenci çok zeki.)

5. Süreklilik bildiren present ve past continuous tense‘in passive halinde who, which, that ve yardımcı fiil (am, is, are, was, were) düşer, being + V3 getirilir.

Present Continuous Tense (Passive) 

I like the song which is being played on the radio now.
I like the song being played on the radio now.
(Şuan radyoda çalan şarkıyı seviyorum.)

I have already watched the film that is being watched by the students.
I have already watched the film being watched by the students.
(Öğrenciler tarafından seyredilen filmi çoktan izledim.)

Present Perfect Continuous Tense (Passive)
Not: Present Perfect Continuous Tense’in passive biçimi çok nadiren kullanılsa da İngilizcede bu yapıyla ve relative clause kısaltmasıyla karşılaşmak mümkündür. 

The child who has been being ridiculed by his friends for hours feels depressed.
The child having been being ridiculed by his friends for hours feels depressed.
(Arkadaşları tarafından saatlerdir alay edilmekte olan çocuk üzgün hissediyor.)
Not: Bu ifade eylem hala devam etmekte olduğu için kısaca şu şekilde de kısaltılabilir: “The child being ridiculed by his friends for hours feels depressed.”

I admire the work which has been being done by Tom for a long time.
I admire the work having been being done by Tom for a long time.
(Ben, uzun zamandır Tom tarafından yapılmakta olan işi beğeniyorum.)

6. Relative clause, the first, the second, the last ve the only gibi ifadelerle birlikte kullanıldığında, fiiller infinitive halde (“to do” yapısı) kullanılabilir.

She is the only person who wins a Nobel Prize in two different sciences.
She is the only person to win a Nobel Prize in two different sciences.
(O, iki farklı bilim alanında Nobel ödülü kazanan tek şahıs.)

He was the first person who climbed this mountain.
He was the first person to climb this mountain.
(O, bu dağa tırmanan ilk kişiydi.)

Edilgen (passive) yapıdaki cümlelerde “to be done” formülü kullanılabilir.

Alfred is the only person who is seen as a leader in this sector.
Alfred is the only person to be seen as a leader in this sector.
(Alfred, bu sektörde lider olarak görülen tek adamdır.)

7. Relative clause, must, can, could gibi modal kiplerle birlikte kullanılıyorsa, kısaltma yaparken infinitive “to do” yapısı kullanılabilir. 

I need a book that I can read in my free time.
I need a book to read in my free time.
(Boş zamanlarımda okuyabileceğim bir kitaba ihtiyacım var.)

8. Relative clause’da who, whom, which ve that özne konumunda değilse, her hangi bir değişiklik yapılmadan sadece who, which, that düşürülür. 

I talked to the man whom we saw yesterday.
I talked to the man we saw yesterday.
(Dün gördüğümüz adamla görüştüm.)

8 Comments on Relative Clause Kısaltma (Reduction)

 1. Ancak bu kadar sade ve kaliteli anlatilabilirdi bu konu.tebrik ediyorum.

 2. Perfect anlatim.ilyas hocam.

 3. Kafamda takılıp kalan bir iki relative clause sorusunu gidermeye yardımcı oldunuz. Açık ve sade. Çook teşekkürler.

 4. Hocam siteniz çok güzel olmuş ama bir sorum var. Acaba present perfect continous’un active hali ne olmaktadır?

  • İlyas Canbay // Nisan 21, 2016 at 6:12 pm // Cevapla

   the woman who has been singing ==> the woman having been singing
   the man who has been working ==> the man having been working
   gibi…

 5. Açıklamalarınız çok temiz ve detaylı teşekkürler

 6. Hocam en son 8. maddede who,whom,that özne konumunda değilse diye bir uyarı yapmışsınız. Whom’un özne olarak kullanımına bir örnek verebilir misiniz?

 7. Gercekten cok tesekkur edreim. Cok faydali oldu. Cok onemli ve karisik gibi gorulen bir konu. Iyi anlatmissiniz. Sag olun. Emeginize saglik.

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: