Used to Konu Anlatımı


Bu konu anlatımında used to’nun olumlu, olumsuz ve soru halleri ile kullanımı hakkında bilgi verilmekte ve used to ile ilgili örnek cümleler yer almaktadır.

USED TO NEDİR?

Used to, geçmişte çoğunlukla yaptığımız ama artık yapmadığımız veya çok az yaptığımız eylemleri veya alışkanlıkları anlatmak için kullanılır. Used to ile ilgili aşağıdaki örnek cümleleri inceleyiniz.

I used to drink fizzy drink when I was young. (Ben genç iken gazlı içecekler içerdim.)
Açıklama: Gençliğinde gazlı içecekler içerdi, ancak sağlık sorunları nedeniyle artık içmediğini anlıyoruz. Geçmişte çok sık yaptığı bir şey; ancak artık çok nadir içiyor veya hiç içmiyor.

When I was a child, I didn’t use to go to bed late. (Ben çocukken, yatağa geç gitmezdim)
Açıklama: Çocukken geç uyumazdı ama büyüyünce geç uyumaya başladı. Eskiden olmayan bir davranışın artık olduğu, used to’nun olumsuz haliyle ifade ediliyor.

He used to work as a teacher, but he’s a principal now. (O, eskiden öğretmen olarak çalışırdı ama şimdi okul müdürü.)

OLUMLU HALİ

Used to’nun olumlu hali, özneden sonra used to ve fiil getirilerek yapılır. Herhangi bir yardımcı fiil kullanılmaz.

She used to walk for 45 minutes every morning until last year. (Geçen yıla kadar her sabah 45 dakika yürürdü)

As a child, we used to pick apples in this garden. (Çocukken biz bu bahçede elma toplardık.)

OLUMSUZ HALİ

Used to’nun olumsuz hali, özneden sonra did not (didn’t) use to ve fiil getirilerek yapılır. Yardımcı fiil olarak did kullanıldığından use to kullanılır.

She didn’t use to cook well when she was newly married (Yeni evliyken iyi yemek pişiremezdi)

Not: Çok nadiren “didn’t use to” yerine “used not to” kullanıldığı da olur.

When I was a child, I used not to drink coffee. (Ben çocukken kahve içmezdim.)

SORU HALİ

Used to’nun soru hali özneden önce did, sonrasında use to ve fiil getirilerek yapılır.

Did Julia use to study hard when she was a student? (Julia öğrenciyken çok çalışır mıydı?)

What did you use to do to have fun when you were a child? (Çoçukken eğlenmek için ne yapardın?

How did you use to go to school? (Okula nasıl giderdin?)

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: