5. SINIF 1. ÜNİTE KELİME LİSTESİ (Özgün)


5. SINIF 1. ÜNİTE KELİME LİSTESİ (ÖZGÜN)

5. sınıf Özgün yayınları İngilizce ders kitabı temel alınarak hazırlanmıştır. Kelimeler sayfa sırasına göre listelenerek verilmiştir.

UNIT 1 (HELLO!)
PAGE 8 SAYFA 8
warm up ısınma
follow takip etmek
step basamak, adım
play oynamak
game oyun
with ile
friend arkadaş
get almak
soft yumuşak
ball top
make yapmak
big büyük
circle daire, yuvarlak
greet selamlamak
say söylemek
name ad, isim
throw atmak
ask sormak
example örnek
student öğrenci
Hello! Merhaba!
What is your name? Adın ne?
My name is … Benim adım …
Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum.
listening dinleme
match eşleştirmek
flag bayrak
country ülke
Canada Kanada
Britain Britanya
Spain İspanya
India Hindistan
PAGE 9 SAYFA 9
listen dinlemek
complete tamamlamak
speech bubbles konuşma balonları
use kullanmak
nationality ulus
below aşağıdaki
Spanish İspanyol
Turkish Türk
Indian Hindistanlı
Canadian Kanadalı
British Britanyalı
PAGE 10 SAYFA 10
reading okuma
picture resim
story hikaye
fill doldurmak
table tablo
Japanese Japon, Japonca
Chinese Çinli, Çince
the USA ABD
English İngiliz, İngilizce
speak konuşmak
Where are you from? Nerelisin? / Neredensin?
I’m from … Ben … ‘denim.
how many kaç tane
language dil
How old are you? Kaç yaşındasın?
Be quiet! Sessiz ol!
teacher öğretmen
in içeride, -de/da
PAGE 11 SAYFA 11
age yaş
country ülke
nationality milliyet
language dil
fill doldurmak
part kısım, bölüm
personal information kişisel bilgi
then sonra
introduce yourself kendini tanıt
Germany Almanya
German Alman
a little biraz
song time şarkı zamanı
listen dinle
complete tamamla
children çocuklar
different farklı
sing şarkı söylemek
dance dans etmek
play oynamak
again tekrar
PAGE 12 SAYFA 12
choose seçmek
role card rol kartı
cut out kesip çıkarmak
work in pairs çiftler halinde çalışın
make yapmak
short dialogue kısa diyalog
Are you from …? … den/ dan mısın?
Do you speak … ? … konuşur musun?
How old are you? Kaç yaşındasın?
How many languages Kaç dil
Spain İspanya
Spanish İspanyolca
Italian İtalyan / İtalyanca
It is time for class Ders vakti
Glad to meet you. Tanıştığıma memnun oldum.
new yeni
PAGE 13 SAYFA 13
class ders
draw çizmek
maths matematik
music müzik
science fen
physical education (P.E.) beden eğitimi
social studies sosyal bilgiler
art resim
information technology (I.T.) Bilişim Teknolojisi
small groups küçük gruplar
symbol sembol
answer cevap ver
my favourite benim favorim
Not really pek sayılmaz
PAGE 14 SAYFA 14
timetable ders programı
Monday Pazartesi
Tuesday Salı
Wednesday Çarşamba
Thursday Perşembe
Friday Cuma
French Fransızca
today bugün
When Ne zaman
musical instrument müzik enstrumanı / aleti
piano piyano
soccer futbol
PAGE 15 SAYFA 15
circle daire içine almak
correct doğru
choice seçenek
Canada Kanada
Australia Avustralya
elementary school ilkokul
secondary school ortaokul
high school lise
picture resim
volleyball voleybol
PAGE 16 SAYFA 16
assignment ödev
prepare hazırlamak
class schedule ders programı
PAGE 17 SAYFA 17
activity aktivite, etkinlik
write yazmak
missing eksik
letter harf
find bulmak
PAGE 18 SAYFA 18
Australian Avustralyalı
Turkish Türk
Egypt Mısır
Egyptian Mısırlı
Arabic Arapça
best en iyi
example örnek
PAGE 19 SAYFA 19
telephone telefon
conversation sohbet
feel hissetmek
terrible berbat
tomorrow yarın
double çift, ikili
you’re welcome rica ederim
Goodbye Güle güle
PAGE 20 SAYFA 20
week hafta
colour boyamak
sentence cümle
solve problem problem çözmek
song şarkı
like sevmek
dislike sevmemek
can … ebilmek / … abilmek
enjoy sevmek, … den  keyif almak
do experiment deney yapmak
do puzzle bulmaca çözmek
love sevmek
hate nefret etmek
basketball basketball

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: