5. SINIF 1. ÜNİTE KONU ANLATIMI


İngilizce dersi 5. sınıf 1. ünite konu anlatımı…

GREETING AND MEETING PEOPLE
(İnsanlarla selamlaşma ve tanışma kazanımı)

★  İngilizcede selamlaşmak için kullanabileceğimiz temel ifadeler şunlardır:

Hello (Merhaba)
Hi (Merhaba)

★  Günün belirli saatlerinde kullanabileceğiniz bazı ifadeler:

Good morning (Günaydın)
Good afternoon (Tünaydın / İyi günler / İyi öğlenler)
Good evening (İyi akşamlar)
Good night (İyi geceler)

★  Hal hatır sormak için kullanabileceğiniz çeşitli ifadeler:

How are you? (Nasılsın?)
How’s it going? (Nasıl gidiyor?)
How are you doing? (Nasılsın?)
What’s up? (Naber? / Ne var ne yok?)
What’s new? (Ne var ne yok?)
What’s going on? (Neler oluyor?)
How’s everything? (Naber? / Her şey yolunda mı?)
How are things? (Naber? / Her şey yolunda mı?)
How’s life? (Hayat nasıl?)
How’s your day? (Günün nasıl?)

★  “How are you?” ve diğer hal hatır sorularına cevap verirken kullanabileceğiniz bazı cevaplar:

Fine, thanks. (İyi, teşekkürler.)
Fine, and you? (İyi, sen?)
Very well, thanks. (Çok iyi, teşekkürler.)
Good, what about you? (İyi, peki sen?)
Not bad. How about you? (Fena değil. Ya sen?)
Doing fine, and you? (İyi gidiyor, sen?)
Great! How are you doing? (Harika! Sen nasılsın?)
It’s going well. (İyi gidiyor.) – How is it going? sorusuna cevap verirken kullanılabilir.
I’m doing well. (İyi gidiyor.) – How are you doing? sorusuna cevap verirken kullanılabilir.
Nothing much. / Not a lot. / Nothing. (Pek bir şey yok.) – Bu ifadeler,What’s up? (ne var ne yok?)” sorusuna cevap verirken kullanılır.

★  5. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan bazı sorular ve yeni tanıştığınız kişilerle konuşabileceğiniz bazı soru ve ifadeler şunlardır:

What’s your name? (Adınız ne?)
My name is Alex . (Benim adım Alex.)
I’m John. (Ben John.)

How old are you? (Kaç yaşındasınız?)
I’m eleven years old. (Ben on bir yaşındayım.)

Where are you from? (Nerelisiniz?)
I’m from Germany. (Almanyalıyım.)

Are you from England? (İngiltereli misiniz?)
Yes, I am. / No, I’m not. (Evet, öyle. / Hayır, değil.)

Where do you live? (Nerede yaşıyorsunuz?)
I live in London. (Londra’da yaşıyorum.)

How many languages do you speak? (Siz kaç dil konuşuyorsunuz?)
Two. Turkish and English. (İki. İngilizce ve Türkçe)

What languages do you speak? (Hangi dilleri konuşuyorsun?)
I speak Turkish, English, German and French. (Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca konuşuyorum.)

Can you speak English? (İngilizce konuşabilir misin?)
Yes, I can. / No, I can’t. (Evet, konuşabilirim. / Hayır, konuşamam.)

Do you speak French? (Fransızca konuşuyor musun?)
Yes, I do. / No, I don’t. (Evet, konuşuyorum. / Hayır, konuşmuyorum.)

★  Yeni tanıştığınız kişilere “tanıştığıma memnun oldum” anlamında söyleyebileceğiniz bazı ifadeler:

Nice to meet you. (Tanıştığıma memnun oldum.)
Nice to meet you, too.  (Ben de memnun oldum.)
Nice meeting you. (Tanıştığıma memnun oldum.)
Glad to meet you. (Tanıştığıma memnun oldum.)
Pleased to meet you. (Tanıştığıma memnun oldum.)

HOW TO SAY THANK YOU (Teşekkür etme biçimleri)

İngilizcede teşekkür etmek için kullanabileceğiniz bazı ifadeler şunlardır:

Thanks.
Thank you.
Thanks a lot.
Thank you very much.

Size teşekkür edildiğinde “rica ederim” anlamında kullanabileceğiniz bazı ifadeler şunlardır:

You’re welcome. (Rica ederim.)
Not at all! (Bir şey değil.)
Don’t mention it. (Rica ederim. / Lafı mı olur.)
No problem. (Sorun değil.)
Happy to help. (Yardımcı olduğuma sevindim.)
That’s all right! (Bir şey değil.)
It’s nothing. (Önemli değil.)
My pleasure.
(Benim için bir zevk.)

EXPRESSING LIKES AND DISLIKES
(Hoşlanılan ve hoşlanılmayan şeyleri ifade etme)

★  İngilizcede sevdiğimiz, hoşlandığımız şeyleri dile getirmek için şu ifadeler kullanılabilir:

I love ……… .           →       I love Turkish. (Türkçeyi severim.)
I like ………… .         →       I like physical education. (Beden eğitimini severim.)
I enjoy ……… .         →       I enjoy learning languages. (Dil öğrenmekten hoşlanırım.)

★ Sevmediğiniz, hoşlanmadığınız veya nefret ettiğiniz şeyleri ifade etmek için şu ifadeler kullanılabilir:

I don’t like …… .       →       I don’t like German. (Almancayı sevmem.)
I don’t enjoy …… .     →       I don’t enjoy doing experiments. (Deney yapmayı sevmem.)
I dislike ……… .        →       I dislike music and art. (Müzik ve resimi sevmem.)
I hate ………… .       →       I hate French. (Fransızcadan nefret ederim.)

★ Birine sevdiği veya sevmediği şeyleri sormak için şu soru cümleleri kullanılabilir:

What is your favourite class? (Favori dersin ne?)
English. / It’s English. / My favourite class is English. / I like English.
(Not: Bu soruya dört şekilde cevap verilebilir.)

What are your favourite classes? (Favori derslerin neler?)
Turkish and Maths. / They are Turkish and Maths. / My favourite classes are Turkish and Maths. / I like Turkish and Maths. (Not: Bu soruya dört şekilde cevap verilebilir.)

What classes do you like? (Hangi dersleri seversin?)
I like English and science. (İngilizce ve fen severim.)

What classes do you dislike? (Hangi dersleri sevmiyorsun?)
I dislike maths and art. (Matematik ve müziği sevmiyorum.)

Do you like history? (Tarih sever misin?)
Yes, I do. / No, I don’t. (Evet, severim. / Hayır, sevmem.)
Not really. (Tam olarak değil.)

MAKING SIMPLE INQUIRIES
(Basit sorular sorma)

  1. sınıf 1. ünitede geçen bazı soru cümleleri aşağıda liste halinde verilmiştir:
And you? Ya sen?
Are you from Britain? Britanya‘dan mısın?
Are you Japanese? Japon musun?
Can you play a musical instrument? Bir müzik enstrümanı çalabiliyor musun?
Can you speak French? Fransızca konuşabiliyor musun?
Do you like maths? Matematiği sever misin?
Do you like music? Müziği sever misin?
Do you speak Spanish? İspanyolca konuşuyor musun?
Does he have P.E. on Friday? Onun Cuma günü beden eğitimi dersi var mı?
Does he have science on Friday? Cuma günü Fen dersiniz var mı?
How are you doing? Nasılsın? / Nasıl gidiyor?
How many classes a week does he have? Haftada kaç saat dersi var?
How many classes do you have a week? Haftada kaç saat dersiniz var?
How many classes does he have a week? Haftada kaç saat dersi var?
How many languages do you speak? Kaç dil konuşabiliyorsun?
How many languages does she speak? O kaç dil konuşabilir?
How old are you? Kaç yaşındasın?
How old is he? O kaç yaşında?
Is social studies on Thursday? Sosyal bilgiler dersi Perşembe gününde mi?
What about art? Peki ya resim dersi?
What are her favourite classes? Onun favori dersleri ne?
What can she do? O ne yapabilir?
What classes do you dislike? Hangi dersleri sevmiyorsun?
What classes do you like? Hangi dersleri seversin?
What is his favourite class? Onun favori dersi ne?
What languages do you speak? Hangi dilleri konuşuyorsun?
What languages does he speak? O hangi dilleri konuşuyor?
What’s your favourite class? Favori dersin ne?
What’s your name? Adın ne?
When does he have maths? Onun matematik dersi ne zaman?
When is his English course? Onun İngilizce ders/kursui ne zaman?
When is music? Müzik ne zaman?
Where are the children from? Çocuklar nereli?
Where are you from? Nerelisin?
Where do you live? Nerede yaşıyorsunuz?
Where does he live? O nerede yaşıyor?
Where does she study? O hangi okula gidiyor? / Nerede eğitim görüyor?
Where is he from? O nereli?
Which classes do we have today? Bugün hangi dersler var?
Which classes do we have tomorrow? Yarın hangi dersler var?
Which classes do you have today? Bugün hangi dersleriniz var?
Which classes does he have on Monday? Pazartesi günü onun hangi dersleri var?

CAN / CAN’T

İngilizcede kendimizin veya başka bir kimsenin yeteneği veya kabiliyetinden bahsederken “can” kullanırız. “Can” cümledeki fiile “-ebilmek (yapabilmek)” anlamını katar. “Can’t” veya “cannot” ise olumsuz anlam (yapamamak) verir. Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyiniz.

I can play soccer. (Ben futbol oynayabilirim.)
I can’t swim. (Ben yüzemem.)
I can draw pictures. (Resim çizebilirim.)
I can’t play the piano. (Piyano çalamam.)

VOCABULARY

  1. sınıf 1. ünitede geçen bazı önemli kelimeler şunlardır.

CLASSES / LESSONS (DERSLER)

Turkish
(Türkçe)
Science
(Fen)
Maths
(Matematik)
History
(Tarih)
Geography
(Coğrafya)
English
(İngilizce)
Art
(Resim)
Music
(Müzik)
Physical Education/ P.E.
(Beden eğitimi)
Social Studies
(Sosyal Bilgiler)
I.T. / I.C.T. / information and communication technology
(Bilişim teknolojileri)

COUNTRIES, NATIONALITIES AND LANGUAGES (ÜLKELER, ULUSLAR VE DİLLER)

COUNTRY (Ülke) NATIONALITY (Ulus/Uyruk) LANGUAGE (Dil)
Turkey (Türkiye) Turkish (Türk) Turkish (Türkçe
England (İngiltere) English (İngiliz) English (İngilizce)
Germany (Almanya) German (Alman) German (Almanca)
France (Fransa) French (Fransız) French (Fransız)
Russia (Rusya) Russian (Rus) Russian (Rusça)
Japan (Japonya) Japanese (Japon) Japanese (Japonca)
Italy (İtalya) Italian (İtalyan) Italian (İtalyan)
China (Çin) Chinese (Çinli) Chinese (Çince)
Spain (İspanya) Spanish (İspanyol) Spanish (İspanyolca)
India (Hindistan) Indian (Hindistanlı)
Canada (Kanada) Canadian (Kanadalı)

DAYS (GÜNLER)

Monday (Pazartesi)
Tuesday (Salı)
Wednesday (Çarşamba)
Thursday (Perşembe)
Friday (Cuma)
Saturday (Cumartesi)
Sunday (Pazar)

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: