5. SINIF 2. ÜNİTE KELİME LİSTESİ – ÖZGÜN


  1. Bu yazıyı PDF olarak indirmek ve yazdırmak için “Download” butonuna tıklayınız.

    SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI (ÖZGÜN)
    2. ÜNİTE KELİME LİSTESİ

     

PAGE 22 SAYFA 22
follow takip etmek
steps adımlar
game oyun
get almak
a soft ball yumuşak bir top
ask rica etmek, sormak
student öğrenci
go out dışarı çıkmak
hide saklamak
call çağırmak
when … ken
away uzak
shout bağırmak
cold soğuk
close yakın
hot sıcak
Let me see. Bakayım.
desk sıra
under altında
place yer
list liste
below aşağıdaki
police station polis merkezi
bakery fırın
bus stop otobüs durağı
bookshop kitapçı
toy shop oyuncak dükkanı
barber’s berber dükkanı
café kafe
playground çocuk parkı
PAGE 23 SAYFA 23
words kelimeler
between arasında, ortasında
opposite karşısında
behind arkasında
on üstünde
next to yanında, bitişiğinde
in front of önünde
hospital hastane
street sokak, cadde
school okul
map harita
PAGE 24 SAYFA 24
neighbourhood mahalle
live yaşamak
house ev
swimming pool yüzme havuzu
mosque cami
grocery bakkal
pharmacy eczane
road yol
near yakınında, yanında
PAGE 25 SAYFA 25
dog trainer köpek eğitmeni
restaurant restoran, lokanta
car park araba parkı, otopark
memory game hafıza oyunu
right doğru
PAGE 26 SAYFA 26
act out canlandırmak
Excuse me. Afedersiniz.
Go straight ahead. Düz git.
Turn left. Sola dön.
into …-e doğru
… is on your left … senin solunda
Thank you very much. Çok teşekkür ederim.
You’re welcome. Rica ederim.
Turn right. Sağa dön.
Thank you so much Çok teşekkür ederim
Not at all. Bir şey değil.
route rota
stationery kırtasiye
Start here. Buradan başlayın.
PAGE 27 SAYFA 27
near here bu civarda
symbol sembol
mall alışveriş merkezi
city hall belediye binası
check kontrol etmek
PAGE 28 SAYFA 28
want istemek
go gitmek
again tekrar
arrow ok
theater tiyatro
post office postane
museum müze
bank banka
library kütüphane
give directions talimat vermek, yol tarif etmek
in turns sırayla, sırasıyla
Thanks a lot. Çok teşekkürler.
PAGE 29 SAYFA 29
postcard kartpostal
city şehir
space boşluk
message mesaj
hometown memleket
large büyük
old eski
beautiful güzel
first birinci, ilk
bridge köprü
PAGE 30 SAYFA 30
starting point başlama noktası
piece parça
location konum
important önemli
people insanlar
PAGE 31 SAYFA 31
at home evde
mum / mom anne
dad baba
where nerede
PAGE 32 SAYFA 32
cinema sinema
butcher kasap
theatre tiyatro
Internet café internet kafe
east doğu
west batı
PAGE 33 SAYFA 33
phrases ifadeler
… is on your right … senin sağında
PAGE 34 SAYFA 34
mark işaretlemek
watch movies film izlemek
cookies kurabiye
then daha sonra, ondan sonra
over there orada
I’m sorry üzgünüm
I’m afraid korkarım
fire station itfaiye
café kafe

 

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: