5. Sınıf 3. Test


Bu deneme testi toplam 10 soru içerir. Sorular 5. sınıf 1-3 arası ünite konularına göre hazırlanmıştır.

1. Aşağıda karışık verilen ifadeleri anlamlı bir diyalog haline getirmek için cümlelerin doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

1. Yes, a bookshop.
2. A bookshop?
3. Well, go straight ahead. Turn right. It's on your left.
4. Excuse me. Is there a bookshop near here?
5. You are welcome.
6. Thank you.

__________________

2. Hello. My name is Kevin. I'm from Germany. I like science and maths. I can solve problems and do experiments, but I can't draw pictures. I don't like art.

Kevin ile ilgili verilen bilgilere göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

__________________

3. Hi. I'm James. I'm from France. My hobbies are drawing pictures and sculpting. I love playing soccer, but I dislike swimming.

Yukarıda James hakkında bir metin yer almaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi metne göre yanlıştır?

__________________

4.

width=205

Tim: What activities do you like?
Lee: I like _ _ _ _ .

Verilen görsele göre boşluğu tamamlayan ifadeyi seçiniz.

__________________

5. Aşağıdaki diyalogda boş bırakılan yere uygun düşen seçenek hangisidir?

Alex : What is your favourite game?
Sue : _ _ _ _ .
Alex: How do you play it?
Sue: We draw some squares on the ground and we jump.

__________________

6. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yer hangi kelime ile tamamlanabilir.

Hello. My name is Bill. I'm 12 years old. I live in England. My favorite activity is _ _ _ _ . We need a racket and a ball to play it .

__________________

7. Aşağıda verilen diyaloga göre doğru seçeneği işaretleyiniz.

Maria: Hi, Susan. Let's play checkers after school.
Susan: I'm sorry, but I can't play checkers. What about playing hopscotch?
Maria: Oh, I really hate it.
Susan: Do you like playing chess?
Maria: Yes, I like it, but I can't play well. Do you enjoy playing table tennis?
Susan: Yeah, I love it.
Maria: OK, then. See you after school.

__________________

8. Aşağıdaki diyalogda boş bırakılan yere hangi ifade getirilmelidir?

Ayşe: Can you play chess?
Özge: No, I can't, but I can swim well.
Ayşe: _ _ _ _ . Let's go swimming, then.
Özge: Good idea.

__________________

9. Aşağıdaki diyalogda boş bırakılan yere hangi ifade getirilmelidir?

Duru: When is your swimming course?
Tuğçe: It's ____ .

__________________

10. Aşağıdaki diyalogda boş bırakılan yere hangi seçenek getirilmelidir?

Alex: Can your sister speak English?
Tom: _ _ _ _ .

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: