6. SINIF 1. ÜNİTE KONU ANLATIMI


İngilizce Dersi 6. Sınıf 1. Ünite Konu Anlatımı…

TELLING THE TIME AND DATES

İngilizcede saati sormak için aşağıdaki ifadeleri kullanabilirsiniz:

What time is it?           It’s ten o’clock.
What is the time?    →   
 It’s half past five.

           Saatin kaç olduğunu söylemek için aşağıdaki ifadeleri kullanabilirsiniz:

★ Tam saatleri ifade ederken, “It’s ……. o’clock.” ifadesini kullanırız.

It’s two o’clock.
(Saat iki.)

 

 

 ★ Buçukları ifade ederken “It’s half past …… .” ifadesi kullanırız.

It’s half past four.
(Saat dört buçuk.)

 

★ “Çeyrek geçiyor” demek için “It’s quarter past …….. .” ifadesini kullanırız.

It’s quarter past six.
(Altıyı çeyrek geçiyor.)

 

★ “Çeyrek var” demek için “It’s quarter to …… .” ifadesini kullanırız.

It’s quarter to four.
(Dörde çeyrek var.)

 

★ “Saat … geçiyor” demek için “It’s ……. past …..” kalıbı kullanılır.

It’s five past seven.
(Yediyi beş geçiyor.)

 

★ “Saat … var” demek için “It’s ……. to …..” kalıbı kullanılır.

 It’s twenty-five to two.
(İkiye yirmi beş var.)

 

İngilizcede tarihi sormak için kullabileceğiniz ifade:

What is the date today?        →      20th September
(Bugün ayın kaçı? / Bugün tarih ne?)

What is the day today?         →        Thursday
(Bugün hangi gün? / Bugün günlerden ne?)

DESCRIBING WHAT PEOPLE DO REGULARLY  

“Describing what people do regularly” kazanımının Türkçe karşılığı, “insanların düzenli olarak yaptıklarını ifade etme” dir. İngilizcede insanların düzenli olarak neler yaptıklarını anlatmak için Present Simple (Geniş Zaman) cümle yapısını kullanırız. Öncelikle Simple Present cümle yapısına göz atalım.

★ Present Simple’ın olumlu cümle yapısında özne (eylemi gerçekleştiren kişi) “I,You,We,They” ise fiil her hangi bir ek almaz, yalın halde kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Örnekler:        I wake up at seven o’clock. (Saat yedide kalkarım.)
We have breakfast at half past seven. (Yedi buçukta kahvaltı yaparız.)
They go to school at eight o’clock. (Sekizde okula giderler.)

★  Cümlenin öznesi “He, She, It” veya 3. tekil şahıs ise fiillere yapılarına göre “-s, -es, -ies” eklerinden uygun olan getirilir. (Not: Have fiili, has haline dönüşür.)

Örnekler:       He goes to school at 8 o’clock in the mornings. (O, okula sabahları saat 8’de gider.)
She studies English in the evenings. (O, akşamları İngilizce çalışır.)
It likes drinking milk. (Süt içmeyi sever.)

★  Olumsuz cümlelerde cümlenin öznesi “I, You, We, They” ise “do not” (don’t) ifadesi, özne “He, She , It” ise “does not” (doesn’t)  ifadesi kullanılır. Fiiller herhangi bir ek almaz.

Örnekler:        I don’t like coffee. (Kahveyi sevmem.)
She doesn’t eat junk food. (Abur cubur yemez.)
They don’t play computer games. (Bilgisayar oyunları oynamazlar.)

★  Soru cümlelerinde öznelerden önce “do” ya da “does” yardımcı filleri gelir. Soru anlamı veren “what, which, when, how” gibi soru kelimeleri her zaman cümlenin en başındadır. Soru cümlelerinde fiiller herhangi bir ek almaz.

Örnekler:        Do you like tea? (Çay sever misin?)
Does she get up early? (Erken kalkar mı?)
What do you like for breakfast? (Kahvaltıda ne seversin?)
What time do they go to bed? ( Saat kaçta yatarlar?)

VOCABULARY

Cümle yapısıyla ilgili bilgi edindikten sonra, cümlelerimizde kullanabileceğimiz, ders kitabında da geçen önemli kelimeler aşağıda Türkçe anlamlarıyla birlikte verilmiştir. Bu ifadeler “describing what people do regularly” (insanların düzenli olarak yaptıklarını ifade etme) kazanımıyla ilgili sözcüklerdir.

wake up (uyanmak)                                    get up early (erken kalkmak)
have breakfast (kahvaltı yapmak)           take folk dance courses (halkoyunu kursuna katılmak)
take a nap (kestirmek)                               finish all the homework (tüm ödevi bitirmek)
rest (dinlenmek)                                         take care of the pet (evcil hayvana bakmak)
run errands (günlük işlere bakmak)       visit grandmother (büyükanneyi ziyaret etmek)
help dad (babaya yardım etmek)             do homework (ödev yapmak)
go to bed (yatmak)                                     watch cartoon (çizgifilm izlemek)
play volleyball (voleybol oynamak)         go to a course (kursa gitmek)
write a diary (günlük yazmak)                  attend chess club (satranç kulübüne gitmek)
take … courses (… kurs almak)                 go back home (eve dönmek)
have lunch (öğle yemeği yemek)              have dinner (akşam yemeği yemek)
listen to the teacher (öğretmeni dinlemek)
arrive home (eve varmak)
get dressed (giyinmek)                               arrive at school (okula varmak)
get ready (hazırlanmak)                             play chess (satranç oynamak)

MAKING SIMPLE INQUIRIES

6. sınıf 1. ünitede “describing what people do regularly” (insanların düzenli olarak yaptıklarını anlatma) kazanımı kapsamında, yine insanların düzenli olarak neler yaptıklarını sormak için kullanabileceğiniz temel soru kalıplarına yer verilmiştir. Ders kitabından alınan aşağıdaki soru kalıplarını ve verilen cevapları inceleyiniz.

WHAT (NE)

What do you do after school? (Okuldan sonra ne yaparsın?)
I usually go home and do homework. (Genellikle eve gider ve ödev yaparım.)

What does your best friend do after school? (En iyi arkadaşın okuldan sonra ne yapar?)
She plays volleyball with her friends. (Arkadaşlarıyla voleybol oynar.)

What do you do on the weekends? (Haftasonları neler yaparsın?)
I visit my aunt. (Halamı ziyaret ederim.)

What does he do at break time? (O teneffüste ne yapar?)
He plays basketball. (Basketbol oynar.)

WHEN (NE ZAMAN)

When do you visit your aunt? (Halanı ne zaman ziyaret edersin?)
I visit her on the weekends. (Haftasonları ziyaret ederim.)

When is your English lesson? (İngilizce dersin ne zaman?)
On Tuesday. (Salı günü.)

WHAT TIME (SAAT KAÇTA)

What time does your brother attend chess club? (Erkek kardeşin saat kaçta satranç kulübüne gider?)
At five o’clock.

What time does your father come home? (Baban saat kaçta eve gelir?)
At seven o’clock.

YES / NO QUESTIONS  

İngilizcede doğrudan do/does ile başlayan soru tiplerine Yes/No kullanılarak cevap verilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Do you visit your aunt at the weekend? (Haftasonu halanı ziyaret ediyor musun?)
Yes, I do. / No, I don’t.

Does he go to bed early? (O erken mi yatıyor?)
Yes, he does. / No, he doesn’t.

Do you go to chess club after school? (Okuldan sonra satranç kursuna gidiyor musun?)
Yes, I do. / No, I don’t.

Does she play volleyball? (O voleybol oynar mı?)
Yes, she does. / No, she doesn’t.

 

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: