7. SINIF 1. ÜNİTE İFADE, SORU, CÜMLE LİSTESİ (MEB)


MEB yayınları İngilizce ders kitabına göre 7. Sınıf 1.Ünite ifade/soru/cümle listesi…

7. SINIF 1. ÜNİTE İFADE / SORU LİSTESİ
Do they get on well with each other? Birbirleriyle iyi geçinirler mi?
Do you have many friends? Çok arkadaşın var mı?
Does she have black hair? Saçı siyah mı?
He always thinks himself. O her zaman kendisini düşünür.
He never shares. O asla paylaşmaz.
How is she? O nasıl? (hal/durum olarak)
I have got green eyes. Yeşil gözlerim var.
I want to be a …… . Ben … olmak isterim.
Is he a hardworking student? O çalışkan bir öğrenci mi?
Is he cheerful? O neşeli mi?
Is she wearing a headscarf? Başörtüsü giyiyor mu?
She feels very nervous. O çok gergin hisseder.
She has got a lot of friends. Onun bir çok arkadaşı var.
She is never late to the class. O derse asla geç kalmaz.
She looks happy. O mutlu görünür.
She never changes her mind. O asla fikrini değiştirmez.
She smiles all the time. O her zaman gülümser.
She tries to keep fit. O formda kalmaya çalışır.
Talk about yourself. Kendinle ilgili konuş.
They have different appearances and personalities. Onların farklı görünüşleri ve kişilikleri vardır.
They have some hobbies in common. Bazı ortak hobileri var.
They really get on well with each other. Onlar gerçekten birbirleriyle iyi geçinirler.
What do they like doing together? Birlikte ne yapmayı severler?
What do you like? Ne seversin?
What do you look like? (Görünüm olarak) nasıl birisin?
What does she like doing? O ne yapmayı sever?
What does she look like? O nasıl birisi? (dış görünüş olarak)
What is he like? O nasıl birisi? (kişilik olarak)
What is the relationship between them? Onlar arasındaki bağ nedir?
What is your teacher like? (Kişilik olarak) öğretmenin nasıl biri?
Where are they from? Onlar nereli?
Where do they live? Onlar nerede yaşar?
Which adjectives can you use to describe yourself? Kendini tarif etmek için hangi sıfatları kullanabilirsin?
Which one is more important for you: “Appearance” or “Personality”? Sizin için hangisi daha önemlidir: Görünüş veya Kişilik?
Who do you feel close to in your family? Ailende kendini kime yakın hissedersin?
Who is your best friend? En iyi arkadaşın kim?
Why is he so popular at school? O okulda niçin bu kadar popüler?
Why is he/she your best friend? Niçin en iyi arkadaşın o?

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: