7. SINIF 1. ÜNİTE İFADE, SORU, CÜMLE LİSTESİ – Moonlight


7. Sınıf Dikey Yayınları Moonlight İngilizce ders kitabının 1. ünitesinde geçen bazı ifade, soru ve cümlelerin alfabetik sıraya göre Türkçe karşılıklarıyla birlikte listelenmiş hali…

7. SINIF 1. ÜNİTE İFADE / CÜMLE / SORU LİSTESİ (MOONLIGHT – DİKEY YAY.)
Can I ask you something? Size bir şey sorabilir miyim?
Do you want to meet her? Onunla tanışmak ister misin?
Have you got a sister/brother? Kız/erkek kardeşin var mı?
He always thinks about himself. O her zaman kendini düşünür.
He can wait for hours. O saatlerce bekleyebilir.
He doesn’t like ………………….. . O ……….. sevmez.
He is tall and slim with wavy brown hair. O dalgalı saçlı, uzun ve zayıf.
He likes ……………… . O ……….. sever.
He never tells jokes. O asla şaka yapmaz.
He never tells the truth. O asla doğruyu söylemez.
He plays a lot of tricks. O çok fazla hile yapar.
He’s got a lot of friends. Çok sayıda arkadaşı var.
Hey, look at that person over there. Hey, şurdaki kişiye bak.
How do you know that? Onu nereden tanıyorsun?
How is it going? Nasıl gidiyor?
How old is she? O kaç yaşında?
I know him. Onu tanıyorum.
I think ………………. . Bence ……… .
I think Ronaldo is more attractive than Arda Turan. Bence Ronaldo Arda Turan’dan daha havalı.
Is it a boy or a girl? Erkek mi kız mı?
Is it an ordinary family? Sıradan bir aile mi?
Is she shorter than you? Senden kısa mı?
I’ve got some good news. İyi haberlerim var.
She always thinks about what other people need. O her zaman diğer insanların ihtiyaçlarını düşünür.
She gets angry with ………………. . O, ………….’ya sinirlenir/kızar.
She has got red hair. Onun kızıl saçları var.
She likes meeting people. O insanlarla tanışmayı sever.
She often forgets things. O sıklıkla bazı şeyleri unutur.
Sorry, can you repeat, please? Pardon, tekrar eder misin lütfen?
Sure, what is it? Tabi ki, ne o?
The weather is very nice. Hava çok hoş.
They are good friends. Onlar iyi arkadaşlar.
They are neighbours. Onlar komşular.
They have got similar appearances. Benzer dış görünüşlere sahipler.
What do they look like? Onların görünüşleri nasıl?
What do you know about …….? …………………hakkında ne bilirsin?
What does Frederick look like? Frederick’in dış görünüşü nasıl?
What does she look like? Onun dış görünüşü nasıl?
What does your best friend look like? En iyi arkadaşının dış görünüşü nasıl?
What is he like? O nasıl birisi? (karakter olarak)
What’s her name? Onun adı ne?
What’s Peter like? Peter nasıl biri? (karakter olarak)
What’s she like? O nasıl biri? (karakter olarak)
Which one? Hangisi?
Who do you mean, ……………? Kimi demek istiyorsun, …………… olan mı?
Who is more attractive? Kim daha havalı?
Who is she? O kim?
Who is shorter? Kim daha kısa?
Who’s that girl over there? Oradaki kız kim?
Who’s that over there? Oradaki kim?
Whose brother has got short, dark hair? Kimin erkek kardeşinin kısa siyah saçları var?
Whose brother/sister is more hardworking than him/her? Kimin erkek veya kız kardeşi ondan daha çalışkan?
Whose father has got a beard and moustache? Kimin babasının sakalı ve bıyığı var?
Whose father is shorter than him/her? Kimin babası ondan daha kısa?
Whose mother has got wavy hair? Kimin annesinin dalgalı saçları var?
Why do you say that? Neden böyle söylüyorsun?
Why do you think …………….? Sence niçin ………….?
Why do you think Frederick is a good chess player? Sence niçin Frederick iyi bir satranç oyuncusudur?

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: