7. SINIF 1. ÜNİTE KELİME LİSTESİ (Dikey)


7. Sınıf Dikey Yayınları İngilizce ders kitabı kelime listesi… Kelimeler kitaptaki sayfa numarasına göre sıralanmıştır.

7. Sınıf Dikey Yayıncılık 
Ünite Kelime Listeleri
UNIT 1 Appearance and Personality
PAGE 7 SAYFA 7
Appearance Görünüm
Personality Kişilik
Find Bulmak
Page Sayfa
Poem Şiir
Famous Ünlü
People İnsanlar
Family Aile
PAGE 8 SAYFA 8
Know Bilmek
Ordinary Sıradan
Text Metin
Popular Popüler, gözde
Tall Uzun
Plump Tombul
Dark Koyu (ten için), siyah (saç için)
Noisy Gürültücü, şamatacı
Funny Komik
Red Kızıl
Modern Modern, çağdaş
Serious Ciddi
Get anry Kızmak
A bit Biraz
Lazy Tembel
At all Hiç (olumsuz ifadeyle kullanılır)
Daughter Kız evlat
Cute Sevimli
Clever Zeki
Pet Evcil hayvan
Bark Havlamak
Like Gibi
Best friend En iyi arkadaş
Short Kısa
Thin İnce, Zayıf
Fair Kumral (Saç), Açık (ten)
Quiet Sessiz
Silly Aptal
Easygoing Kaygısız, tasasız
Attractive Alımlı, güzel
Polite Kibar
Calm Sakin
Helpful Yardımsever
Club Sopa
Strong Güçlü
Play game Oyun oynamak
Choose Seçmek
Word Kelime
Kangaroo Kanguru
Long Uzun
Small Ufak
Son Oğul
Sentence Cümle
Right DOĞRU
Wrong YANLIŞ
Not mentioned Bahsedilmemiş
Similar Benzer
Neighbour Komşu
PAGE 9 SAYFA 9
Heading Başlık
overweight Aşırı kilolu
Handsome Yakışıklı
Slim Zayıf
Beautiful Güzel
Old Yaşlı
Ugly Çirkin
Well-built Yapılı, kaslı
Fat Şişman
Young Genç
Middle-aged Orta yaşlı
Of medium height Orta boylu
With headscarf Baş örtülü
Height Boy
Age Yaş
Weight Ağırlık
Look Görünüş
Fill in Doldurmak
Gap Boşluk
Eye Göz
Mouth Ağız
Hair Saç
Nose Burun
Face Yüz
Lips Dudaklar
Curly Kıvırcık
Wavy Dalgalı
Straight Düz
Thick Kalın
Brown Kahverengi
Grey Gri
Big Büyük
Blue Mavi
Green Yeşil
Wide Geniş, büyük
Full Dolgun
Describe Tanımlamak, betimlemek
Picture Resim
As in the example Örnekteki gibi
Work in pairs Çift/ikili olarak çalış
Weak Güçsüz
PAGE 10 SAYFA 10
Match Eşleştir-mek
Adjective Sıfat
Opposite Zıt anlamlı
Brave Cesur
Hardworking Çalışkan
Patient Sabırlı
Honest Dürüst
Lazy Tembel
Impatient Sabırsız
Dishonest Sahtekar, dürüst olmayan
Boring Sıkıcı
Cowardly Korkak
Wait Beklemek
Hour Saat
Clown Palyaço
Play a lot of tricks Birçok numara yapmak
Captain Kaptan
… isn’t afraid to fight … mücadele etmekten korkmaz
Tell the truth Doğruyu söylemek
Beginning Başlangıç
Ending Bitiş
Forget Unutmak
Things Bir şeyler
Generous Cömert
Think Düşünmek
Want İstemek
Need İhtiyaç duymak, ihtiyaç
Forgetful Unutkan
Relaxed Rahat
Selfish Bencil
Give Vermek
Others Diğerleri
Thoughtful Düşünceli
Refuse Reddetmek
Change Değiştirmek
Decision Karar
Punctual Dakik
Something Bir şey
Right time Doğru zaman
Only Yalnızca, sadece
Own Kendi
Wish Arzu, istek
Responsible Sorumluluk sahibi
Has to Zorunda olmak
Outgoing Dışa dönük, sosyal
Successful Başarılı
Stubborn İnatçı
Ambitious Hırslı
Relative Akraba
PAGE 11 SAYFA 11
Learn Öğrenmek
Language Dil
Over there Şuradaki, oradaki
Blonde hair Sarı saç
Imagine Hayal et-mek
School playground Okul bahçesi
Find out Teşhis et-mek, öğren-mek
Act out Canlandır-mak
PAGE 12 SAYFA 12
Family members Aile üyeleri
A piece of paper Bir parça kağıt
Swap Değiş tokuş etmek
Partner Arkadaş, çalışma arkadaşı
Clumsy Sakar
Beard Sakal
Moustache Bıyık
Present Sun-mak
Footballer Futbolcu
Comedian Komedyen
Stick Yapıştır-mak
Merciful Merhametli
PAGE 13 SAYFA 13
Comparison Kıyaslama, karşılaştırma
Practise Antreman yapmak
Meet Buluşmak
Wait Beklemek
Chess Satranç
Aerobics Aerobik
Gym Spor salonu
PAGE 14 SAYFA 14
Mime Vücut diliyle anlatmak
Guess Tahmin etmek
Slow Yavaş
Busy Meşgul
Look after Bakmak, ilgilenmek
Bee Arı
Ox Boğa
Muscle Kas
Box Boks yapmak
Mouse Fare
Hear Duymak
Voice Ses
Snail Salyangoz
Fail Başarısızlığa uğramak
Mule Katır
Break rule Kural çiğnemek
Rhyming words Kafiyeli kelimeler
PAGE 15 SAYFA 15
Information Bilgi
Kind Nazik
Actress Kadın oyuncu
Patriotic Vatansever
Modest Mütavazı, alçak gönüllü
Friendly Arkadaş canlısı
Prepare Hazırla-mak
PAGE 16 SAYFA 16
Put … in order … sıraya koymak
Girl Kız
New Yeni
Topic Konu
Space Boşluk
Fond of Düşkün
Fast Hızlı
Great Harika
Shy Utangaç, çekingen
Help Yardım etmek
Live Yaşamak
Spend time Zaman geçir-mek
Together Birlikte
Good at … … da/de iyi
PAGE 17 PAGE 17
Smile Gülümsemek
Description Tanım
Tell jokes Fıkra anlatmak
Rude Kaba
PAGE 18 PAGE 18
Tell lies Yalan söylemek
Generally Genel olarak
Talk Konuşmak
Share Paylaşmak
Mean Demek istemek
Round face Yuvarlak yüz
Narrow Dar
Intelligent Zeki
Quite Oldukça
Good-looking İyi görünümlü
Pretty Güzel
PAGE 20 PAGE 20
Physical Fiziksel
Sporty Sportif
Careful Dikkatli
Sweet Tatlı
Bother Canını sıkmak
Mind Umarsamak, dert etmek
Complain Şikayet etmek
Tolerant Hoşgörülü
Progress İlerleme
So far Bu zamana kadar

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: