7. SINIF 2. ÜNİTE KELİME LİSTESİ – MOONLIGHT


7.SINIF MOONLIGHT İNGİLİZCE DERS KİTABI 2. ÜNİTE KELİME LİSTESİ

Bu yazıyı PDF olarak indirmek ve yazdırmak için buraya tıklayınız.

PAGE 21 SAYFA 21
sports sporlar
interview röportaj
puzzle bulmaca
extreme zorlu, aşırı, uç noktada
activity etkinlik
PAGE 22 SAYFA 22
teenager ergen, genç
parkour parkur sporu
need ihityacı olmak
Sorry. Özür dilerim. / Pardon.
I don’t understand. Anlamıyorum. / Anlamadım.
What do you mean? Ne demek istiyorsun?
effective etkili
way yol, yöntem
run koşmak
jump zıplamak
roll yuvarlanmak
climb tırmanmak
swing sallanmak
overcome yenmek, aşmak
obstacle engel
wall duvar
bench bank (sıra)
fence çit
building bina
word kelime
originally aslen, köken olarak
hear işitmek
hurry acele etmek
I think. Sanırım.
I mean … Demek istiyorum ki …
training antrenman
art sanat
flight uçuş
For example … Mesela …
walk yürümek
in a shorter time kısa bir zamanda
everybody herkes
competitive rekabete dayalı, rekabetçi
on your own kendi başınıza
go out dışarı çıkmak
anywhere herhangi bir yer
city şehir
practise pratik yapmak
sometimes bazen
small küçük
exercise egzersiz
fun eğlenceli, eğlence
free bedava
equipment ekipman, malzeme
special özel
use kullanmak
body beden
mind zihin
different farklı
PAGE 23 SAYFA 23
Welcome. Hoş geldiniz.
sports centre spor merkezi
interested in… …ile ilgili olmak / ilgi duymak
keep fit formda kalmak
Join us now! Şimdi bize katılın!
boxing ring boks ringi
hockey field hokey sahası
badminton court badminton kortu
football pitch futbol sahası
basketball court basketbol sahası
fitness programme sağlıklı yaşam programı
swimming pool yüzme havuzu
aerobics classes aerobik dersleri
skating rink buz pateni pisti
for further information daha fazla bilgi için
Call us. Bizi arayın.
team sports takım sporları
dangerous sports tehlikeli sporlar
indoor sports kapalı alan sporları
outdoor sports açık alan sporları
swim yüzmek
play oynamak
cricket kriket sporu
there orada
box boks yapmak, yumruklaşmak
goggles koruma gözlüğü
bat sopa
ball top
racket raket
hoop pota
gloves eldiven
ice-skates buz pateni
weights ağırlıklar
shuttlecock badminton topu
PAGE 24 SAYFA 24
draw beraberlik
final score son skor
goal kale, hedef
hit vurmak
medal madalya
spectators seyirciler
train antrenman yapmak
score puan almak, sayı kazanmak
game oyun
add katmak, eklemek
sporting event müsabaka, karşılaşma
create yaratmak
exciting heyecan verici
losing team kaybeden takım
late goal son dakika golü
end sona ermek, bitmek
win kazanmak
gold altın
Olympic Games Olimpiyat Oyunları
PAGE 25 SAYFA 25
place yer
always daima
sometimes bazen
hardly ever neredeyse hiç
watch izlemek
during the day gün içinde
go bowling bovlinge gitmek
once a week haftada bir kez
twice a week haftada iki kez
often sık sık
never asla
how often ne sıklıkta / ne sıklıkla
go skiing kayak yapmaya gitmek
play chess satranç oynamak
go rollerblading paten yapmaya gitmek
do gymnastics jimnastik yapmak
when ne zaman
with whom kiminle
at weekends hafta sonları
PAGE 26 SAYFA 26
world cup dünya kupası
winter olympics kış olimpiyatları
take place yer almak
summer olympics yaz olimpiyatları
go to the cinema sinemaya gitmek
walk to school okula yürüyerek gitmek
have breakfast kahvaltı yapmak
go swimming yüzmeye gitmek
go on a diet diyet yapmak
beat yenmek
lose kaybetmek
win kazanmak
in the end sonunda
PAGE 27 SAYFA 27
day gün
boxer boksör
eat healthy food sağlıklı yiyecek yemek
win a medal madalya kazanmak
want istemek
go jogging hafif koşuya gitmek
in the mornings sabahları
do parkour parkur sporu yapmak
exercise egzersiz yapmak
footballer futbolcu
PAGE 28 SAYFA 28
saddle eyer
ride binmek, ata binmek
sit oturmak
score a point puan kazanmak
goal keeper kaleci
referee hakem
number numara
gymnastics jimnastik
wrestling güreş
canoeing kano sporu
athletics atletizm
tennis tenis
rafting rafting sporu
cycling bisiklet sürme
archery okçuluk
PAGE 29 SAYFA 29
taekwondo tekvando
daily training günlük antrenman
typical day tipik gün
fight dövüşmek, mücadele etmek
fighting dövüş, mücadele
then daha sonra
PAGE 30 SAYFA 30
He was born in … O, … ‘de doğdu.
career kariyer
coach koç, antrenör
manager menajer, direktör, yönetici
player oyuncu
assistant asistan, yardımcı
Of course. Elbette. / Tabii ki.
Nothing special. Özel bir şey yok.
fish balık
chicken tavuk
rice pirinç
vegetable sebze
sportsman sporcu
amazing müthiş, mükemmel, şaşırtıcı
PAGE 31 SAYFA 31
become stronger güçlenmek
regularly düzenli olarak
suddenly aniden
prize ödül
equal eşit
touch dokunmak
necessary things gerekli şeyler
show gösteri
PAGE 32 SAYFA 32
roller skates tekerlekli paten
success başarı
injury sakatlık, yara
ankle ayak bileği
forest orman
race yarış
celebrate kutlamak
young genç
female kadın
PAGE 33 SAYFA 33
team takım
match maç
stadium stadyum
world dünya
club kulüp
make yapmak
goalkeeper kaleci
stop durdurmak
net ağ, file
important önemli
terrible berbat
PAGE 34 SAYFA 34
surfing sörf
compete yarışmak
apparatus aparat
piece parça
throw atmak
mat minder
competition yarışma, müsabaka
wave dalga
martial arts dövüş sporları
kid çocuk
take off çıkarmak
uniform üniforma
put on giyinmek
trousers pantolon
stand ayakta durmak
bow eğilmek, yay
lesson ders
begin başlamak
empty boş
hand el
mean anlamına gelmek
feet ayaklar
become olmak
belt kemer
beginner yeni başlayan
in the future gelecekte
wear giymek
head kafa, baş

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: