8. SINIF 1. ÜNİTE KELİME LİSTESİ (TUTKU)


8. Sınıf 1. Ünite Kelime Listesi
Tutku Yayınları İngilizce ders kitabında geçen kelimeler sayfa numarasına göre sıralanmıştır.

UNIT 1 (FRIENDSHIP)
PAGE 10 SAYFA 10 
because çünkü
friend arkadaş
alone yalnız
day gün
wrong yanlış
fun eğlenceli
tall uzun
jump zıplamak
short kısa
make sb smile gülümsetmek
always daima
there orada
hope umut etmek, ummak
twirl hızla dönmek
PAGE 11 SAYFA 11
tick işaretlemek
quotation alıntı
proverb atasözü
below aşağıda
describe tanımlamak, tarif etmek
friendship arkadaşlık
opinion fikir
then daha sonra
share paylaşmak
show göstermek
in time of trouble zor zamanlarda
happiness mutluluk
behind arkasında, arkasından
lead yönetmek
walk yürümek
in front of … önünde
follow takip etmek
beside yanında
dark karanlık
better daha iyi
alone yalnız
light ışık
really gerçekten
know bilmek
enemy düşman
ice buz
break kırmak
road yol
honest dürüst
generous cömert
bad-tempered huysuz, aksi
helpful yardımsever
jealous kıskanç
self-centered benmerkezci, bencil
mean cimri
unrealiable güvenilmez, kaypak
understanding anlayışlı
caring ilgili, umursayan
aggressive agresif, saldırgan
stubborn inatçı
tactful anlayışlı, düşünceli
fair adaletli
adventurous maceracı
amusing eğlenceli
sneaky sinsi
loyal sadık, vefalı
arrogant kibirli
determined kararlı
personel traits kişisel özellikler
reason sebep, neden
classmate sınıf arkadaşı
person kişi, insan
people insanlar
need ihtiyacı olmak
PAGE 12 SAYFA 12
slumber party pijama partisi
chat sohbet etmek
theater tiyatro
atmosphere atmosfer
celebrate kutlamak
birthday doğumgünü
place yer
every year her yıl
have a picnic piknik yapmak
spend time zaman harcamak
relaxing rahatlatıcı
amusement park eğlence parkı
exciting heyecan verici
have fun eğlenmek
concert konser
listen to music müzik dinlemek
dance dans etmek
interesting ilginç
PAGE 13 SAYFA 13
scan taramak, gözden geçirmek
menu menü, yemek listesi
add eklemek
soup çorba
lentil soup mercimek çorbası
chicken soup tavuk çorbası
salad salata
carrot havuç
main course ana yemek
grilled chicken ızgara tavuk
mixed kebab karışık kebap
pasta makarna
lasagna lazanya
fish balık
steak biftek
apple pie elmalı turta
ice cream dondurma
lemonade limonata
imagine hayal etmek
above yukarıdaki
order sipariş etmek
dish yemek
follow takip etmek
example örnek
waiter garson
customer müşteri
PAGE 14 SAYFA 14
first ilk olarak, öncelikle
dessert tatlı
piece parça
conversation konuşma
beverage içecek
fruit juice meyve suyu
PAGE 15 SAYFA 15
offer teklif
invitation davet, davetiye
response cevap
accept kabul etmek
refuse reddetmek
fun eğlenceli
awesome harika, müthiş
invite davet etmek
event etkinlik, olay
use kullanmak
busy yoğun, meşgul
ticket bilet
tonight bu gece
whose kimin
local yerel
band takım
cultural kültürel
street cadde
know bilmek
place yer
right doğru
worry endişelenmek
meet görüşmek
PAGE 16 SAYFA 16
excuse bahane, mazeret
movie film
decide karar vermek
see görmek
together birlikte, beraber
details ayrıntılar
ready hazır
information bilgi
apologize özür dilemek
PAGE 17 SAYFA 17
reunion anma toplantısı, buluşma
deadline son gün/tarih
join katılmak
organize organize etmek
class sınıf
chance şans
everybody herkes
miss kaçırmak
expect beklemek
contact iletişim kurmak
attend gitmek, katılmak
inform bilgilendirmek
letter mektup
send göndermek
PAGE 18 SAYFA 18
talk konuşmak
memories anılar
question soru
parents ebeveynler
apologize özür dilemek
closing kapanış
sender gönderen, gönderici
state ifade etmek, bildirmek
PAGE 19 SAYFA 19
characteristics karakter özellikleri, nitelik
discuss tartışmak
truthful doğru
supportive destekleyici, yardımcı
best friend en iyi arkadaş
family ties aile bağları
secret sır
call aramak, çağırmak
support desteklemek
back up desteklemek
count on güvenmek
important önemli
in common ortak
the same things aynı şeyler
argue tartışmak
get on well with sb biriyle iyi geçinmek
lie yalan söylemek
close yakın
depend on güvenmek, inanmak
relationship ilişki
special özel
idea fikir
trust güvenmek
PAGE 20 SAYFA 20
divide bölmek
welcome karşılamak
say goodbye hoşça kal demek
come over uğramak
understand anlamak
text metin, yazı

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: