8. SINIF 2. ÜNİTE KELİME LİSTESİ – MASTERMIND


Bu yazıyı PDF olarak indirmek ve yazdırmak için “Download” butonuna tıklayınız.

8. SINIF 2. ÜNİTE KELİME LİSTESİ – MASTERMIND

  1. SINIF 2. ÜNİTE KELİMELERİ
    Ders Kitabı: Mastermind (MEB)
PAGE 24 SAYFA 24
Teen life Genç/Ergen yaşamı
Type Tip, tür
Music Müzik
Share Paylaşmak
Classmate Sınıf arkadaşı
Rock Rock
Jazz Caz
Rap Rap
Folk Halk
Classical Klasik
Pop Pop
Slow dance Yavaş dans
Fond of … … düşkün
Dislike Sevmemek
Enjoy Keyif almak
Like Beğenmek, sevmek
Love Sevmek
Prefer Tercih etmek
Surprisingly Şaşırtıcı bir şekilde
Most of the students Öğrencilerin çoğu
Just Sadece
Use Kullanmak
Adjective Sıfat
Energetic Enerjik
Harmonic Ahenkli
Impressive Etkileyici
Terrific Müthiş
Unbearable Çekilmez, katlanılmaz
Trendy Son moda
PAGE 25 SAYFA 25
Brainstorm Beyin fırtınası yapmak
Camping Kamp yapmak
Mind map Zihin haritası
Idea Fikir
Blog İnternet Günlüğü
Title Başlık
Relaxing Rahatlatıcı, dinlendirici
Some Bazı, birkaç
Fascinating Büyüleyici
Camping site Kamp alanı
Every summer Her yaz
Organize Düzenlemek, planlamak
Teenage camp Gençlik kampı
Attend Katılmak
Buddy Arkadaş
Take Almak
Basic equipment Temel malzeme
Rope İp, Halat
Pocketknife Çakı, cep bıçağı
Torch El feneri
Sleeping bag Uyku tulumu
Share Paylaşmak
Duty Görev
Pitch (Çadır) Kurmak
Tent Çadır
Burn campfire Kamp ateşi yakmak
Match Kibrit, eşleştirmek
Prepare meal Yemek hazırlamak
Every day Her gün
During the day Gün içinde /gün boyunca
Trekking Doğa yürüyüşü
Backpack Sırt çantası
Compass Pusula
Map Harita
Board games Masa üstü oyunları
All together Hep birlikte
Roast (Ateşte) Kızartmak
Marshmallow Marşmelov
Dessert Tatlı
Fire Ateş
Part Kısım, bölüm
According to … …-e göre
PAGE 26 SAYFA 26
Study Çalışmak
Sentence Cümle
Add Eklemek
One more Bir tane daha
Each Her bir
Expressing İfade etme
Stating Belirtme
Concert Konser
Preference Tercih
Insult Hakaret etmek
Other Diğer, başka
Snob Züppe, burnu havada
News Haberler
Online İnternet üzerinde, internette
Personal opinion Kişisel fikir
To be honest Dürüst olmak gerekirse
I can’t stand Katlanamam, tahammül edemem
Rarely/seldom Nadiren
Keen on Düşkün
Regular Düzenli
Drive to work İşe arabayla gitmek
Free time Boş/serbest zaman
At the weekends Hafta sonları(nda)
Theatre Tiyatro
Miss Özlemek
Play Oynamak
PAGE 27 SAYFA 27
Genre Tür
Match Eşleştirmek
Detective Polisiye, dedektif
Children’s Çocuk, Çocukların
Fantasy Hayal gücü, kurgu
Travel Gezi, seyahat
Biographical Biyografiyle ilgili, biyografik
Science-fiction Bilim kurgu
Gothic Gotik
Realistic Gerçekçi roman
Prefer Tercih etmek
Sci-fi Bilim kurgu
Think Düşünmek
Ridiculous Gülünç, saçma
Invite Davet etmek
Next week Gelecek hafta
Know Bilmek
Place Yer
Date Tarih
Book Fair Kitap fuarı
Favorite Favori
Daily activity Günlük aktivite
Give Vermek
Simple Basit
Description Tanım
Doing exercise Spor yapmak
In the mornings Sabahları
Do crunches Mekik çekmek
10 times 10 kez
Squat Çömelme, squat
Push-up Şınav
Feel Hissetmek
Take for a walk Yürüyüşe çıkarmak
After school Okuldan sonra
Better Daha iyi
Relaxed Dinlenmiş, rahatlamış
PAGE 28 SAYFA 28
Answer Cevap vermek
Following Takip eden, aşağıdaki
Which Hangi
How often Ne sıklıkla
Who … with Kim ile
Text Metin, metin mesajı göndermek
National Milli
Sportsman Sporcu
Branch Dal, branş
Archery Okçuluk
Among Arasında
Best En iyi
Archer Okçu
World Dünya
Gain Elde etmek, kazanmak
Many Pek çok
Reward Ödül
Medal Madalya
Moreover Üstelik, dahası
Attend Katılmak
Game Oyun
Busy Yoğun, meşgul
Get up early Erken kalkmak
Have/Take a shower Duş (almak)
Brush teeth Diş fırçalamak
Have breakfast Kahvaltı yapmak
Prefer Tercih etmek
News Haberler
Online İnternette
Ride to school Okula bisikletle gitmek
Never Asla, hiç
Have lunch Öğle yemeği yemek
Fast food Hazır gıda
Fizzy drink Gazlı içecek
During the day Gün içerisinde /gün boyunca
Usually Genellikle, çoğunlukla
Archery training Okçuluk eğitimi
Have dinner Akşam yemeği yemek
About Yaklaşık
In the evenings Akşamları
Often Sık sık
Read a book Kitap okumak
Dislike Sevmemek
Watch TV Televizyon izlemek
Rarely Nadiren
Go Gitmek
Theatre Tiyatro
Fond of … … -e düşkün
Concert Konser
Sleep Uyumak
At weekends Hafta sonları(nda)
Spend time Zaman geçirmek
Friend Arkadaş
Own … …-e borçlu olmak
Success Başarı
Self disciplined Öz disiplinli
Life style Yaşam tarzı
What Ne
How Nasıl
What time Saat kaçta
Why Neden, niçin
Write Yazmak
Paragraph Paragraf
Play basketball Basketbol oynamak
Sunday Pazar
PAGE 29 SAYFA 29
Work Çalışmak
Groups of 3 Üç kişilik gruplar
Write Yazmak
Member Üye
Answer Cevaplamak
Chart Tablo
Healthy Sağlıklı
Food Yiyecek/gıda
Movie Film
Enjoy Keyif almak,sevmek,hoşlanmak
Play an instrument Bir müzik aleti çalmak
Do exercise Spor yapmak
Serious topics Ciddi konular
Have a good relationship with … … ile iyi bir ilişkiye/bağa sahip olmak
Argue with … … ile tartışmak
Fashion Moda
Result Sonuç
PAGE 30 SAYFA 30
Assignment Ev ödevi, görev
Visual Görsel
Keep Devam etmek
Expand Büyütmek, genişletmek
Dictionary Sözlük
(By) including Dahil ederek
New Yeni
Vocabulary Kelime hazinesi, sözcük dağarcığı
Item Öğe, madde, parça
Unit Ünite
Do your best Elinden geleni yapmak
Characteristics Özellikler
Music band Müzik grubu
Paragraph Paragraf
As in the example Örnekteki gibi
Youth Gençlik
Alive Canlı, diri, zinde
Buddy Arkadaş
Together Beraber, birlikte
Be yourself Kendin olmak
Good things take time İyi şeyler zaman alır
Performer Solist, sanatçı
Keyboard player Klavyeci
Guitarist Gitarcı
Drummer Baterist, davulcu
Generally Genel olarak
Teenager Genç
Self-assessment Öz değerlendirme
How well Ne kadar iyi
Well İyi
Very Çok
A little Biraz
Understand Anlamak
Expression İfade
Express İfade etmek
(By) using Kullanarak
PAGE 31 SAYFA 31
Revision Gözden geçirme, revizyon
Find Bulmak
Missing Eksik
Letter Harf
Correct Doğru
Order Sıra
In the afternoons Öğleden sonraları
Go skating Patenle kaymaya gitmek
Get up late Geç kalkmak
Before … … dan/den önce
At nights Geceleri
Get home Eve varmak
Have a shower Duş almak
Have breakfast Kahvaltı yapmak
Look at the picture Resime bakmak
Dialogue Diyalog
Put a mark İşaret koymak
What’s up Ne haber (Naber)
What about you Peki ya sen/siz
On the way to … … yolunda
Bookstore Kitapçı
Really Gerçekten
What kind of Ne tür
Get excited Heyecanlanmak
As … … iken / … olarak
Keen on … … düşkün
However Fakat
Are you kidding? Dalga mı geçiyorsun?
Şaka mı yapıyorsun?
For example Örneğin
Amazing Müthiş, şaşırtıcı, muhteşem
Highly recommend Şiddetle tavsiye etmek
If you want … … istersen
Lend Ödünç vermek
Now Şimdi
Let me go İzninle gideyim
PAGE 32 SAYFA 32
Additional Ek, ilave
Solve Çözmek
Puzzle Bulmaca
Unusually Olağandışı bir şekilde, fevkalade
Laughable Gülünç
Absurd Saçma
Fashionable Modaya uygun
On a holiday Bir tatilde
Ordinary Sıradan
Not joking Şaka yapmayan
Power Güç
Effect Etki
Mind Akıl, zihin
Feeling Duygu
Someone Biri
Respect Saygı
Lower Daha alt, daha aşağı
Social class Sosyal sınıf
PAGE 33 SAYFA 33
Question Soru
Answer Cevap, Cevaplamak
Wash Yıkamak
Car Araba
Swimming course Yüzme kursu
Meet with friends Arkadaşlarla buluşmak
Three times a month Ayda üç kez
In my opinion Benim fikrime göre,
bana kalırsa
Fresh-squeezed fruit juice Taze sıkılmış meyve suyu
Chat Sohbet etmek
Once a week Haftada bir kez
Cooking Yemek pişirme
Doing sports Spor yapma
Drawing Resim çizme
Playing chess Satranç oynama
Shopping Alışveriş
Singing a song Bir şarkı söyleme
Studying Ders çalışma
PAGE 34 SAYFA 34
Eating Yemek yeme
Bake Pişirmek
Sometimes Bazen
Come together Bir araya gelmek
Twice İki kez

 

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: