Could, Couldn’t Konu Anlatımı, Örnek Cümleler


Bu konu anlatımında could ve couldn’t hakkında bilgi verilmekte; could ve couldn’t ile ilgili örnek cümleler yer almaktadır.

Could, genel olarak rica, olasılık ve geçmiş yetenekleri bildiren bir kiptir. Could’un olumsuz hali couldn’t.

COULD / COULDN’T

1. Geçmiş yeteneklerden bahsederken could kullanılabilir. Aşağıdaki could ile ilgili örnek cümleleri inceleyiniz.

When I was in my twenties, I could run ten kilometers. (20’li yaşlarımda on kilometre koşabiliyordum.)

He could speak ten languages in his thirties. (Otuzlu yaşlarında on dil konuşabiliyordu.)

couldn’t ride a horse when I was a child. (Ben çocukken at süremezdim.)

She couldn’t swim well and dive in the past. (Eskiden o iyi yüzemez ve dalış yapamazdı.)

COULD / WAS ABLE TO ARASINDAKİ FARK

Geçmişte belirli bir anda gerçekleşen tek seferlik bir beceriyi ifade etmek için could kullanılamaz, was/were able to kullanılır:

YANLIŞ: She could lift the package by herself. (O, paketi kendi başına kaldırabildi.)
DOĞRU: She was able to lift the package by herself. (O, paketi kendi başına kaldırabildi.)

Ancak could‘un olumsuz hali, bu durum için kullanılabilir. Yani geçmişte belirli bir anda gerçekleştirilemeyen (başarısız) bir eylem hem couldn’t hem de was/were not able to ile ifade edilebilmektedir:

DOĞRU: She couldn’t lift the package by herself. (O, paketi kendi başına kaldıramadı.)
DOĞRU: She wasn’t able to lift the package by herself. (O, paketi kendi başına kaldıramadı.)

2. Daha resmi bir ortamda ricada bulunurken could kullanılabilir.

Could I borrow your pen?
(Kaleminizi ödünç alabilir miyim?)

Could you help me?
(Bana yardım edebilir misiniz?)

Could you come here please?
(Lütfen buraya gelir misiniz?)

Could I leave the office early?
(Ofisten erken ayrılabilir miyim?)

3. Olasılık bildirirken could kullanılır. Couldn’t ise güçlü bir olasılık bildirir ve “… olamaz” veya “…imkansız” anlamını veren olumsuz bir yapıdır. Could ve couldn’t ile ilgili aşağıdaki örnek cümleleri inceleyiniz.

He could be at home now. (O, şuan evde olabilir.)

He could be ill. (O, hasta olabilir.)

She isn’t here now. Could she be at home? (Şuan burada değil. Evde olabilir mi?)

He has nausea. Could he be ill? (Onda mide bulantısı var. Hasta olabilir mi?)

She couldn’t be hungry. She has just eaten a whole pizza. (Aç olması imkansız. Biraz önce pizza yedi.)

She couldn’t be at home now. She has tennis match today. (O şuan evde olamaz, imkansız. Bugün tenis maçı var.)

4. Öneride bulunurken could kullanılabilir.

You could try mending it with glue. (Onu yapıştırıcı ile tamir etmeyi deneyebilirsin.)

I could look after the kids for you. (Senin için çocuklara ben bakabilirim.)

1 Comment on Could, Couldn’t Konu Anlatımı, Örnek Cümleler

  1. thank you superrrr

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: