Future Perfect Tense Konu Anlatımı


Future Perfect Tense Konu Anlatımı
future-perfect-tense
Future perfect tense, gelecekte belirli bir zamandan önce tamamlanması beklenen eylemleri ifade etmek için kullanılır. 

CÜMLE YAPISI 

Olumlu Cümle: 

future-perfect-tense-olumlu

Olumlu cümlelerde özneden sonra “will have” getirilir. Will have‘den sonra düzensiz fiillerin 3. hali kullanılır; düzenli fiillere ise -ed takısı getirilir.

I will have done my homework by the time he comes home. (O eve gelene kadar ödevimi yapmış olacağım.) 

We will have made lunch by 12. (Ben 12’ye kadar öğle yemeğini yapmış olacağım.)

will have been retired by 2045. (2045’e kadar emekli olmuş olacağım.)

Future Perfect Tense’in kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklamalı örnek cümleler kullanım kısmında verilmektedir.

Olumsuz Cümle: 

future-perfect-tense-olumsuz

Olumsuz cümlelerde will not veya won’t kullanılır. Olumsuz cümlede have‘den sonra düzensiz fiiller yine 3. haliyle kullanılır; düzenli fiiller ise -ed takısı getirilerek kullanılır.

He won’t have finished the project by Monday because he has to look after his father who is ill. (O, Pazartesiye kadar projeyi bitirmiş olmayacak çünkü hasta olan babasına bakmak zorunda.)

We will not have arrived at home by the evening because the car has broken down. (Araba bozulduğu için akşama eve varmış olmayacağız.)

Soru Cümlesi: 

future-perfect-tense -soru

Olumlu soru cümlelerinde will, olumsuz soru cümlelerinde won’t kullanılır.

Soru eki (mi); 
Will you have finished the project when I come back? (Ben geri geldiğimde sen projeyi bitirmiş olur mısın?)
Yes, I will. / No, I won’t.

Soru zarfı, zamiri veya sıfatı;
Who will have finished the work by Friday when I’m not here? (Ben burada yokken Cumaya kadar işi kim bitirmiş olacak?)

KULLANIM

1. Future perfect tense, gelecekte belirli bir zamandan önce tamamlanması beklenen eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu tarz cümlelerde eylemin ne zamana kadar gerçekleştirilmiş veya bitirilmiş olacağı vurgulanır.

I will have finished the project by Friday. (Cuma gününe kadar projeyi bitirmiş olacağım.)
Açıklama: Eylemin gelecekte belirli bir zamandan önce bitirilmesi planlanıyor. Cuma günü projenin tamamlanmış olacağı ifade ediliyor. 

* Future perfect tense, “-e kadar” anlamını veren “by” veya “by the time” zarflarıyla ya da “when” gibi ifadelerle kullanılabilir. “By the time” yan cümle ile kullanılır; “by” ise zaman belirten bir kelimeyle kullanılır. 

He will have fallen asleep by the time we get home. (Biz eve varana kadar o uykuya dalmış olacak.)

I will have done homework by midnight. (Geceyarısına kadar ödevi yapmış olacağım.)

Konuyla ilgili anahtar kelimeler: Future perfect tense açıklamalı örnek cümleler ve konu anlatımı…

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: