Have to Konu Anlatımı


Bu konu anlatımında İngilizce have to cümle yapısı (olumlu, olumsuz, soru) ve have to ‘nun kullanımı hakkında bilgi verilecektir. Genel olarak have to, zorunluluk veya gereklilik bildirmek için kullanılır.

HAVE TO CÜMLE YAPISI

Olumlu cümle: Have to veya has to, özneden sonra getirilir. Fiil ek almaz. Cümlenin öznesi I, you, we, they ise have to; he, she, it ise has to kulanılır.

I have to go home. (Eve gitmek zorundayım.)

Olumsuz cümle: Özneden sonra don’t/doesn’t have to getirilerek yapılır.

don’t have to go home. (Eve gitmek zorunda değilim.)

Soru cümlesi: Geniş zaman(present simple)da olduğu gibi özneden önce do veya does getirilir.

Do we have to wait for them? (Onları beklemek zorunda mıyız?)

HAVE TO KULLANIMI 

Have to, bir şeyin zorunlu olduğunu belirtmek için kullanılan bir yapıdır. Bu zorunluluk genellikle dışarıdan kaynaklı bir zorunluluktur.

You have to go to school. (Okula gitmek zorundasın.)
Açıklama: Okula gitmek zorunludur. Karşıdakine okula gitmesinin gerektiği, yani bir zorunluluk hatırlatılıyor. Dışarıdan kaynaklı bir zorunluluk söz konusudur.

You have to wear school uniform. (Okul üniforması giymek zorundasın.)
Açıklama: Okulda üniforma giymek zorunludur. Karşıdakine bu zorunluluk hatırlatılmaktadır.

Have to ile ilgili örnek cümleleri inceleyiniz: 

I have to do homework. (Ödevi yapmak zorundayım.)

I have to listen to the teacher. (Öğretmeni dinlemek zorundayım.)

I have to go to bed early. (Erken yatmak zorundayım.)

You have to get up early. (Erken kalkmak zorundasın.)

You have to eat breakfast. (Kahvaltı yapmak zorundasın.)

Have to, zarf alarak gelecek zamanda kullanılabilir. 

I have to get up early tomorrow. (Yarın erken kalkmak zorundayım.)

She has to join the team next week. (O gelecek hafta takıma katılmak zorunda.)

HAVE TO VE MUST ARASINDAKİ FARK 

Have to, kişinin dış kaynaklı olarak yapmak zorunda olduğu eylemleri ifade ederken kullanılır. Must ise daha çok kişinin kendi düşüncesine dayalı zorunluluklarda kullanılır.

have to go home early. (Eve erken gitmek zorundayım.)
Açıklama: Eve erken gitmek zorundadır çünkü annesi erken gelmesini söylemiştir. Dışarıdan kaynaklı bir durum söz konusudur. Kişinin kendi fikri olsaydı, have to yerine must kullanılması gerekirdi.

must go home early. (Eve erken gitmeliyim.)
Açıklama: Eve erken gitmesi gerektiğini ifade ediyor. Dışarıdan her hangi bir baskı veya zorlama yok. Ancak kendisi vicdanen eve erken gitmesi gerektiğini düşünüyor. İçsel bir durum olduğu için must kullanmıştır.

DON’T HAVE TO KULLANIMI 

İngilizcede bir şeyi yapmaya zorunlu olmama durumu don’t have to veya doesn’t have to ile ifade edilebilir.

I don’t have to get up early tomorrow. (Yarın erken kalkmak zorunda değilim.)

He doesn’t have to learn your language. (O senin dilini öğrenmek zorunda değil.)

We don’t have to take them to the airport. They know the way. (Onları hava alanına götürmek zorunda değiliz. Yolu biliyorlar.)

HAD TO

Have to‘nun geçmiş zaman hali had to‘dur. Had to, -mek zorundaydı anlamı verir. Olumsuzu ise didn’t have to şeklindedir. Aşağıdaki örnekleri inceleyerek had to konusunu daha iyi kavrayabilirsiniz.

I had to do homework again because my little brother had torn it. (Ödevimi tekrar yapmak zorunda kaldım çünkü küçük kardeşim onu yırtmıştı.)

I didn’t have to do the washing-up because my husband had already done it. (Bulaşıkları yıkamak zorunda kalmadım çünkü eşim çoktan yıkamıştı.)

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: