Past Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı


Past Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı:

Past perfect continuous tense, geçmişte belirli bir noktaya kadar sürekli devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. For, since, the whole day, all day gibi zarflarla kullanılabilir. 

CÜMLE YAPISI 

Olumlu Cümle: 

past-perfect-continuous-tense-olumlu

Olumlu cümle, özneden sonra had been getirilerek ve temel fiile -ing takısı eklenerek oluşturulur. Aşağıdaki örnek cümleyi inceleyiniz.

John had been reading a book for hours when Stella arrived at home. (Stella eve vardığında, John saatlerdir kitap okumaktaydı.)
Açıklama: John, geçmişte belirli bir noktada kitap okumaya başlıyor ve Stella eve varana kadar kitap okumaya devam ediyor. Eylem geçmişte iki nokta arasında sürekli devam ediyor. Kitap okuma eylemi saatler süren bir süreç olduğundan “continuous”, geçmişte sona eren bir süreç olduğundan “past perfect” olması gerekir. Dolayısıyla eylem past perfect continuous tense ile ifade edilmiştir.

Past perfect continuous tense’in kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgi sayfanın devamında kullanım kısmında verilmektedir.

Olumsuz Cümle: 

past-perfect-continuous-tense-olumsuz

Olumsuz cümlelerde yardımcı fiilden (had) sonra not eki getirilir veya hadn’t kullanılır.

He had not been working all day, so he wasn’t exhausted and went to the disco at night. (Tüm gün boyunca çalışmamıştı. O yüzden yorgun değildi ve diskoya gitti.)
Açıklama: Tüm gün boyunca çalışmamak süreklilik gösteren bir süreçtir. Eylem geçmişte başlayıp yine geçmişte başka bir olaydan önce bitmektedir. Dolayısıyla en uygun tense, Past perfect continuous tense’tir. 

Soru Cümlesi: 

past-perfect-continuous-tense-soru

Soru cümlelerinde had özneden önce getirilir.

Soru eki (mi); 
Had Stella been waiting for Tom before John was injured? (John yaralanmadan önce Stella seni mi bekliyordu?)
Açıklama: Geçmişte iki eylem var. John yaralanmış, ancak öncesinde Stella’nın bu eylemden önce uzun bir süredir Tom’u beklemekte olup olmadığı soruluyor. Önce gerçekleşen eylem bir süreklilik içerdiği için Past perfect continuous tense kullanılmıştır. 

Soru zarfı, zamiri veya sıfatı;
Where had you been waiting all day? (Gün boyunca nerede beklemekteydin?)

KULLANIM

1. Past perfect continuous tense, geçmişte olan iki olaydan, daha önce gerçekleşen ama süreklilik ve hareketlilik bildiren eylemi ifade etmek için kullanılır.

He had been mowing the grass for hours before he rested. (O, dinlenmeden önce saatlerdir çimleri biçiyordu.)
Açıklama: Geçmişte iki olay gerçekleşiyor. İlk gerçekleşen eylem çimleri biçmek, daha sonraki eylem ise dinlenmek. Bu cümlede, vurgulanmak istenen ilgili kişinin dinlenmeden evvel saatlerdir çim biçiyor olmasıdır. Çim biçme eylemi, dinlenme eyleminden daha önce gerçekleşen ve süreklilik bildiren bir eylem olduğundan Past perfect continuous tense kullanılmıştır.

* Past perfect continuous tense, for, since, the whole day, all day gibi zarflarla kullanılabilir.

Konuyla ilgili anahtar kelimeler: İngilizce Past perfect continuous tense açıklamalı örnek cümleler ve konu anlatımı…

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: