Present Perfect Tense Konu Anlatımı


Present Perfect Tense Konu Anlatımı
present-perfect-tense
Türkçede karşılığı olmayan Present perfect tense ile geçmişte başlayıp şuan etkisi devam eden olaylar veya geçmişte başlayıp hala devam eden uzun süreli faaliyetler ifade edilir.  

CÜMLE YAPISI 

Olumlu Cümle: 

Present perfect tense cümlelerde özneden sonra yardımcı fiil (have veya has) getirilir. Yardımcı fiilden sonra düzensiz fiillerin 3. hali kullanılır; düzenli fiillere ise -ed takısı getirilir. Fiillerin 3. halini görmek için Düzensiz Fiiller Listesi sayfasına bakınız.

Tom: Your car seems clean and wet. (Araban temiz ve ıslak görünüyor.)
Bob: Yeah, I have just washed it. (Evet, arabayı yeni yıkadım.)
Açıklama: Üstteki diyalogda arabanın yeni yıkandığı ifade ediliyor. Arabanın ıslak ve temiz olması, yıkama işleminin yeni yapıldığını ve etkisinin devam ettiğini göstermektedir.

Mary: You seem worried. (Endişeli görünüyorsun.)
Sally: I have lost my key. (Anahtarımı kaybettim.)
Açıklama: Konuşma esnasında anahtar hala kayıp olduğu için, eylemin etkisi devam ediyor.

Present Perfect Tense’in kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgi sayfanın devamında verilecektir.

present-perfect-olumlu

Olumsuz Cümle: 

Olumsuz cümlelerde yardımcı fiilden (have, has) sonra not eki getirilir veya haven’t, hasn’t kullanılır. Olumsuz cümlede düzensiz fiiller yine 3. haliyle kullanılır; düzenli fiiller ise -ed takısı getirilerek kullanılır.

She hasn’t learnt English yet. (O, İngilizceyi henüz öğrenmedi.)
haven’t seen her at canteen. (Onu kantinde görmedim.)

Never, kullanılarak cümle olumsuz yapılabilir. Özne geçmişten konuşma anına kadar o eylemi hiç yapmadıysa never kullanmak daha uygundur.

I have never been to London. (Londra’ya hiç gitmedim.)
We have never eaten Chinese food. (Hiç Çin yemeği yemedik.)

 present-perfect-olumsuz

Soru Cümlesi: 

Soru cümlelerinde yardımcı fiiller (have, has) özneden önce getirilir. Fiiller yine -ed takısı alır veya 3. haliyle kullanılır.

Soru eki (mi); 
Have you visited your grandmother? (Babaanneni ziyaret ettin mi?)
Yes, I have. / No, I haven’t.

Soru kelimeleri;
Where have you stayed since you came here? (Buraya geldiğinden beri nerede kaldın?)

 present-perfect-soru

KULLANIM

1. Geçmişte başlayıp etkisi hala devam eden eylemler ifade edilirken Present perfect tense kullanılır.

I have lost my keys, and I can’t find them. (Anahtarlarımı kaybettim ve bulamıyorum.)
Açıklama: Anahtarlar kaybedilmiş ve konuşma esnasında hala bulamamış olması eylemin etkisinin devam ettiğini gösterir.

Mary has divorced James, but she tries not to show how sorry she really is. (Mary, James’ten boşandı, ama ne kadar üzgün olduğunu belli etmemeye çalışıyor.)
Açıklama: Üzgün olduğunu belli etmemeye çalışıyor, ancak üzgün olduğu anlaşılıyor. Boşanma yakın bir zamanda gerçekleşmiş, ancak etkisi hala devam ediyor.

2. Geçmişte başlayıp hala devam eden uzun süreli eylemler veya faaliyetler Present perfect tense ile ifade edilir.

Oliver has studied Turkish History all his life. (Oliver tüm hayatı boyunca Türk Tarihi çalıştı.)
Açıklama: Cümle Present perfect tense ile ifade edildiği için Oliver’in hala Türk Tarihi çalıştığını veya konuşma anına kadar geçen süreçte çalıştığını anlıyoruz.

I have lived in Erzurum since I graduated from the university. (Üniversiteden mezun olduğumdan beri Erzurum’da yaşamaktayım.)
Açıklama: Konuşma esnasında hala Erzurum’da ikamet ettiği ve uzun süredir de orada yaşadığı belirtilmektedir. Geçmişte başlayıp konuşma anına kadar veya hâlâ devam eden uzun bir süreç söz konusudur.

3. Eylem çok yakın bir zamanda gerçekleştiyse Present perfect tense just (yeni, biraz önce) zarfıyla birlikte kullanılır. www.ilyascanbay.com

I have just finished the washing up. The plates are so clean. (Bulaşıkları yeni yıkadım. Tabaklar temiz.)
He has just washed the car. It’s shiny and clean. (O, arabayı yeni yıkadı. Araba parlak ve temiz.)

4. Eylem henüz yapılmadıysa ancak yapılma ihtimali varsa yet (henüz, hala) zarfıyla birlikte kullanılır. Yet zarfı olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

I haven’t finished homework yet. (Ödevimi henüz bitirmedim.)

Yet, soru cümlelerinde kullanılırsa, cümle yapı olarak olumlu olsa da olumsuz bir anlam katar. Aşağıdaki örneğe bakınız:

Have you finished the washing up yet? (Hala bulaşık yıkamayı bitirmedin mi?)
Açıklama: Bulaşık yıkama eyleminin hala devam ettiği anlaşılıyor.

5. Bir eylemin geçmişten beri hiç gerçekleşmediğini belirtmek için Present perfect tense never ile birlikte kullanılır.

I have never been to Edirne. (Edirne’ye hiç gitmedim.)
She has never seen me. (Beni hiç görmedi.)

6. Bir eylemin çoktan veya zaten yapıldığını ifade etmek için Present perfect tense already zarfıyla birlikte kullanılır.

I have already taken the exam. I’m going home. (Sınava çoktan girdim. Eve gidiyorum.)
Don’t send money to Bob. I‘ve already done it. (Bob’a para gönderme. Ben çoktan hallettim.)

7. Soru cümlelerinde “şimdiye kadar hiç” anlamını vermek için Present perfect tense ile ever kullanılır.

Have you ever been to England? (İngiltere’de hiç bulundun mu?)
Have you ever eaten Chinese food? (Sen hiç Çin yemeği yedin mi?)

Ever, Superlative yapılarla birlikte de kullanılır.

This is the first time I have ever eaten a snail. (Hayatımda ilk defa salyangoz yedim.)
It’s the first time I have ever been to China. (Hayatımda ilk defa Çin’e gittim.)

8. Present perfect’in kullanıldığı zarflarla ilgili özet bilgi:

Bu tense ile kurulan cümlelerde “three days ago“, “last year“, “two years ago” gibi past tense zarfları kullanılmaz. Bu gibi zarflar kullanılacaksa cümle past tense olmak zorundadır.

He has painted the walls. He’s tired. (O duvarları boyadı.)
He painted the walls two hours ago. (O iki saat önce duvarları boyadı.)
Açıklama: Her iki ifade de yakın zamanda gerçekleşmiştir. Ancak birinci cümlede zaman belirtilmediği için present perfect kullanılmıştır. İkinci cümlede ise “two hours ago” zarfı kullanıldığı için past tense kullanılmıuıştır. 

Ancak this morning, this afternoonthis week ve today gibi zarfları present perfect ile kullanmak mümkündür. Lakin bu zarfları kullanacaksak o zaman dilimini henüz geçirmemiş olmamız gerekir.

I haven’t eaten breakfast this morning. (Bu sabah kahvaltı yapmadım.)
Açıklama: Konuşma öğleden önce gerçekleşir. Aynı ifade öğleden sonra ifade edilseydi past tense kullanmak gerekirdi. 

Latelyrecently gibi zarflarla son zamanlarda yapılan eylemler present perfect ile ifade edilebilir.

I have recently had a great number of problems with the Internet connection. (Son zamanlarda Internet bağlantısıyla bir sürü sorun yaşadım.)

Oncetwice, several times, many times gibi zarflar da present perfect ile kullanılabilir. www.ilyascanbay.com

have been to Berlin several times. (Berlin’de bir kaç kez bulundum.)

“Şu ana kadar” anlamına gelen so far zarfını da present perfect ile kullanmak mümkündür.

So far, I haven’t heard any negative comment. (Şimdiye kadar hiç olumsuz yorum işitmedim.)

Since ve for da present perfect ile kullanılan zarflardandır. Since, eylemin başlangıç noktasını vurgular ve “-den beri” anlamını verir. For, eylemin başlangıç noktasından konuşma anına kadar geçen süreyi ifade eder ve “… boyunca / … süresince / … -dir” gibi anlamları verir.

I haven’t studied since Monday. (Pazartesi gününden beri ders çalışmadım.)
I haven’t studied for five days. (Beş gündür ders çalışmadım.)
Açıklama: Ders çalışmama eyleminin başlangıç noktası Pazartesi günüdür. Bu ifade Cuma günü söylenmektedir. Eylemin başlangıç noktası Pazartesi günüdür. Ders çalışmadığı süre miktarı “for five days” (beş gündür) zarfıyla ifade edilebilir. Diğer taraftan “since Monday” (pazartesiden beri) zarfı ile eylemin başlangıç noktası vurgulanabilir. 

9. Gone ve Been arasındaki fark:

Gone, sözü edilen kişinin, konuşma anında bahsi geçen yere gitmekte olduğunu veya gittiğini ifade etmek için kullanılır.

 He has gone to London this morning. (O bu sabah Londra’ya gitti.)
Açıklama: Konuşma anında orada değil. Londra’ya gitmek üzere yola çıktı veya o esnada Londra’dadır.)

Been ise kişinin daha önce bahsi geçen yere gittiğini ifade etmek için kullanılır.

have been to London only once. (Ben Londra’da sadece bir kez bulundum.)
Açıklama: Konuşma anında Londra’da değil; daha önce bir kere Londra’da bulunduğunu belirtiyor.

10. Deneyimlerimiz ifade edilirken Present Perfect Tense kullanılabilir.

have been to England three times.
Açıklama: İngiltere’ye üç kez gitmiş olmak bir tecrübedir.

have never travelled by train.
Açıklama: “Trenle hiç yolculuk etmedim” cümlesi de daha önce yaşanmamış bir deneyimi ifade eder.

Have you ever travelled by plane? (Hiç uçakla yolculuk ettin mi?)
No, I haven’t.
Açıklama: Bu soruda bir deneyimin yaşanıp yaşanmadığı Present Perfect Tense ile soruluyor.

 Hazırlayan: İlyas CANBAY

Aşağıdaki present perfect tense alıştırma ve testlerini incelediniz mi?

Present Perfect Tense & Past Tense Alıştırma 1

Present Perfect Tense & Past Tense Test 1

Konuyla ilgili anahtar kelimeler: Present perfect tense konu anlatımı, İngilizce Already kullanımı, Yet kullanımı, Ever Kullanımı, Present Perfect Tense’te already, yet, just, ever, never kullanımı ve örnek cümleler…

2 Comments on Present Perfect Tense Konu Anlatımı

  1. Hocam yazmamışsınız ama present perfect deneyimlerimizi anlatırken de kullanılır.

  2. Ya siz mükkemmelsiniz😍sınav için çok yardımcı oldunuz teşekkür ederim

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Present Perfect Tense & Past Tense Alıştırmalar, Exercises

Yorum yaz

Your email address will not be published.


*

error: